- Ikke stol for mye på RCT

Randomiserte, kontrollerte effektstudier rager høyest i hierarkiet når det gjelder studiedesign, men de har ofte lav generaliserbarhet. Burde de rives ned fra pidestallen?

Publisert

Det spørsmålet stiller dr.med. Jøran Hjelmesæth i en lederartikkel i siste nummer av Tidsskrift for Den norske legeforening. Hjelmesæth er leder av tverrfaglig poliklinikk og forskningsgruppen ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold. Han er også professor II ved Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, Medisinsk klinikk, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

- Beslutningstakere, klinikere og pasienter bør ikke ukritisk stirre seg blinde på resultatene fra randomiserte, kontrollerte effektstudier, man bør også vurdere resultatene fra mer pragmatisk orienterte studier før man velger behandlingsmetode. Randomiserte, kontrollerte effektstudier er imidlertid fortsatt nødvendig, men ikke tilstrekkelig for god pasientbehandling. Mange studier inneholder elementer fra begge typer studiedesign, skriver Hjelmesæth

Powered by Labrador CMS