Lege Jana Midelfart Hoff ønsker en ny praksistjeneste som kan gi mer poeng til studieopptaket enn ved å samle alderspoeng eller å ta opp igjen fag fra videregående skole. (Foto: Benjamin A. Ward/OsloMet og privat)
Lege Jana Midelfart Hoff ønsker en ny praksistjeneste som kan gi mer poeng til studieopptaket enn ved å samle alderspoeng eller å ta opp igjen fag fra videregående skole. (Foto: Benjamin A. Ward/OsloMet og privat)

Foreslår praksistjeneste for å komme inn på fysioterapi

Opprett heller en egen praksistjeneste i helsetjenesten som gir mer poeng enn alderspoeng og å ta opp fag, for å komme inn på fysioterapiutdanningen. Det mener lege Jana Midelfart Hoff.

Publisert Sist oppdatert

Fysioterapeuten skrev i denne saken at det var høye poenggrenser for å komme inn på fysioterapi i høst. På tre av fire studiesteder hadde poenggrensene økt.

Lege og politiker Jana Midelfart Hoff skrev nylig et innlegg i Dagens Næringsliv sammen med Kjersti Toppe. De ønsker at man i helseutdanningene med høye poenggrenser skal ha praksis i helsetjenesten som en reell måte å bedre snittet sitt på, istedenfor å gjennom flere år måtte jobbe med å forbedre karakterene fra videregående.

-Selv om man selvfølgelig må ha evne til å ta til seg boklig læring når man skal inn i helsetjenesten, så er jo spørsmålet hvor stor forskjell det egentlig er på et snitt på 5,5 og 5,7 i karakterer. Mange bruker mye tid og penger på å ta opp igjen fag, og kanskje mangler de likevel den tidelen for å komme inn. I tillegg kan noen etter all innsatsen risikere at de et stykke uti studiet finner ut at dette ikke var noe for dem, sier Jana Midelfart Hoff til Fysioterapeuten.

Praksis kan gi flere poeng

Legen tar til orde for å opprette en praksistjeneste i helsetjenesten, hvor folk kan søke seg inn. Her vil man kunne få mer poeng til opptaket enn ved å samle alderspoeng eller å ta opp igjen fag fra videregående skole. For eksempel kunne et halvt år med praksis gi to poeng og et helt år med praksis fire, tilsvarende to års ventetid.

- Da bruker de ventetiden på å få relevant erfaring også. Jeg har ikke tenkt på avlønning, men det bør være en økonomisk kompensasjon, kanskje etter modell av verneplikt? Dette må vi se litt nærmere på. Uansett vil det å unngå å måtte betale dyrt for å ta opp igjen fag også være økonomisk gunstig. Kanskje kan det være en måte å rekruttere flere menn til blant annet fysioterapi også? De har gjerne ikke like mye tilknytning til helsesektoren fra før, og ligger i snitt ofte bak jentene karaktermessig. Mange kan nok bli mer motivert av å lære noe nytt, enn å jobbe med kunnskap de allerede har. Om de likevel ikke skulle velge helsefag, vil innsikten de får likevel være svært nyttig, sier Midelfart Hoff.

Bred tjeneste

-I dag er det press på å få nok praksisplasser og turnusplasser til fysioterapeutene. Hvordan skulle man fått til praksistjenesten?

-Vi tenker dette kunne være en bredere tjeneste, hvor man går som ufaglært i helsevesenet. Vi anbefaler at det opprettes praksisplasser på sykehus og kommunale institusjoner, og at de som får plassene inngår i en del av det tverrfaglige teamet og deltar i driften. Det er definitivt ikke for mange hender i helsevesenet, og gjennom å aktivt bidra, lærer man også mest.

Legen understreker at praksisplassene ikke skal stå i noe konkurranseforhold til turnusplasser og praksisplasser, hvor det gjelder å få fagrettet kunnskap. Her er det her mer snakk om kunnskap om hva helsetjenesten er, og hva det å jobbe der innebærer, sier hun.

-Husk også at sykehusene har en lang tradisjon med hospitanter, som man kanskje kan bygge videre på her? Det viktigste nå er at vi kommer i gang med å prøve dette ut – dagens system er ikke holdbart for de unge, sier Midelfart Hoff.

Positiv til ideen

Leder for studentorganisasjonen FYSIO Norge, Hanna Norheim, mener at praksistjeneste kan være en god idé.

-Søkere til fysioterapiutdanningen kan ende med å ta opp igjen mange fag som ikke er relevante når du vil studere helsefag, slik som geografi. Med en praksistjeneste får du testet ut om du trives med å jobbe i helsevesenet, og det er positivt, sier hun.

Samtidig lurer studentlederen på hvor de som har praksistjeneste skal være, og hvilken rolle de får.

-Om dette tenkes å være en lukket tjeneste, og ikke et fritt marked hvor folk selv kan finne seg en relevant jobb, tipper jeg det blir veldig trykk på disse plassene og veldig konkurranse der også, mener Norheim.

Samtidig ser hun at om noen da finner ut at de ikke vil søke på studiet fordi det ikke passer for dem, kan det bane veien for andre.

Powered by Labrador CMS