Advokatene Hilde Ellingsen og Per Anders Bjørgan mener fysioterapeuter utdannet i Danmark blir forskjellsbehandlet i Norge.

Advokater: Ikke grunnlag for å kreve at danskutdannede fysioterapeuter gjennomfører turnus i Norge

Fysioterapeuter med utdanning fra Danmark bør få autorisasjon i Norge uten å gjennomføre turnustjeneste. Det mener to advokater som representerer norske studenter og ferdigutdannede fysioterapeuter.

Publisert

Norske fysioterapeuter som er utdannet i Danmark, fikk tidligere autorisasjon i Norge uten å jobbe som turnuskandidater i ett år. 1. februar 2020 endret det seg. Da ble den såkalte Arjeplog-avtalen, som sikret gjensidig godkjenning av helsepersonell i de nordiske landene, sagt opp. Heretter skulle autorisasjonssøknader fra nordiske søkere behandles etter yrkeskvalifikasjonsdirektivet i EØS-avtalen.

Ikke krav på lønn i Norge

En gruppe på rundt 100 norske fysioterapistudenter i Danmark fikk klar beskjed fra norske myndigheter: Dere må gjennom turnustjeneste på lik linje med studenter i Norge.

Problemet er bare at fysioterapeuter som har tatt utdanningen i Danmark, verken har krav på turnusplass eller lønn i turnustjenesten. Turnusfysioterapeuter i Norge får på sin side 90 prosent av minstelønnen til en fysioterapeut.

Fysioterapeutene i Danmark mener de har to alternativer:

  • Jobbe gratis i ett år i Norge for å få autorisasjon.
  • Vente til de får turnusplass, noe som kan ta ett til to år.

Student: – Jeg har det i bakhodet hele tiden

– Vi får ikke tilbud om turnus på lik linje med studenter i Norge, til tross for at utdanningsløpet vårt er et halvt år lenger.

Det sier Sondre Kartawich Dahlstrøm (24) fra Oslo. Han begynte å studere fysioterapi i Esbjerg i september 2019, et halvt år før Arjeplog-avtalen ble sagt opp. I januar neste år er han etter planen ferdig med 3,5 års utdanning. Et studieløp som også inkluderer praksis i Danmark.

Fysioterapistudent Sondre Kartawich Dahlstrøm under praksis i Danmark tidligere denne våren.

Dahlstrøm blir stresset av tanken på at det kan gå år før han kan tjene til livets opphold som fysioterapeut i Norge.

– Jeg har det i bakhodet hele tiden. Mange, inkludert meg, har tenkt at det skulle bli en løsning. Men det har ikke blitt noen forandring, sukker han.

Dahlstrøm forteller at han har sendt e-post til alle sykehus i Norge og spurt om turnusplass. Så langt har svaret vært det samme overalt.

– Det er ikke så lett. De skal ta inn et visst antall norske, og det er få plasser, sier studenten.

– Autoriserte fysioterapeuter med fulle yrkeskvalifikasjoner

Dahlstrøm og andre fysioterapistudenter, inkludert ferdigutdannede fysioterapeuter, har startet pengeinnsamling for å få advokater til å se på saken deres. Nå er de representert av advokatfirmaet Lund & Co, som blant annet spesialiserer seg på EØS-rett.

Advokatene Per Andreas Bjørgan og Hilde Ellingsen mener fysioterapeuter med utdanning fra Danmark forskjellsbehandles.

– I mange saker kan det være uklart om man har fulle yrkeskvalifikasjoner fra utdanningslandet. Det er ofte i saker hvor det er lignende ordninger som i Norge, som for eksempel etterfølgende praksiskrav i form av turnus. Da kan det være tvil om man er i et opplæringsløp i det andre landet, eller om man har man ervervet fulle yrkeskvalifikasjoner. I denne saken er det ingen slik tvil, sier Bjørgan.

Han har jobbet med flere lignende problemstillinger knyttet til andre profesjoner.

– De som er utdannet i Danmark, er autoriserte fysioterapeuter der og har fulle yrkeskvalifikasjoner i Danmark. Da er utgangspunktet at de skal kunne reise rundt, arbeide og utøve det samme yrket i alle land i EØS-området, sier advokaten.

Fakta: Flere saker om autorisasjon og lisens

  • Elte-saken: 163 tidligere psykologistudenter gikk til gruppesøksmål mot staten etter at Helsedirektoratet i 2016 endret praksis slik at de ikke lenger fikk lisens og autorisasjon i Norge.
  • Studentene tapte i både tingretten og lagmannsretten. De anket til Høyesterett, men Høyesteretts ankeutvalg besluttet i september 2021 at de ikke tar saken.
  • Studentenes klage til ESA ble derimot tatt til følge, og ESA har innledet traktatsbruddsak mot staten. Det er nå opp til ESA å bestemme om saken skal bringes inn for EFTA-domstolen.
  • Tannlegesaken: I 2016 ble også praksis endret for tannleger utdannet i Danmark, til tross for at studiene er finansiert av Norge og tidligere har gitt rett til å jobbe som tannlege i Norge.
  • En tannlege utdannet i Danmark gikk til sak mot staten etter å ha fått norsk avslag på søknaden om lisens. Hun tapte i tingretten, men vant i lagmannsretten. Staten anket dommen til Høyesterett, som ba om en tolkningsuttalelse fra EFTA-domstolen.
  • Uttalelsen klargjorde at tannlegen også skulle vurderes på grunnlag av reelle kvalifikasjoner etter EØS-avtalens regler om fri bevegelighet.
  • Staten utstedte deretter autorisasjon, og saken ble forlikt med utbetaling av erstatning for tannlegens økonomiske tap og saksomkostninger

Kilde: Khrono/Lund & Co

– Bryter EØS-avtalen

Bjørgan og Ellingsen mener yrkeskvalifikasjonsdirektivet ikke gir norske myndigheter et rettslig grunnlag for å kreve at fysioterapeuter som er utdannet i Danmark, må gjennomføre turnustjeneste i Norge.

– Vi bestrider at det er grunnlag for å ilegge turnustjeneste, subsidiært at det er grunnlag for å ilegge en så lang turnustjeneste. Uansett mener vi at norske myndigheter bryter EØS-avtalen ved manglende tilrettelegging av danske fysioterapeuters yrkesutøvelse i Norge.

Bjørgan kaller det svært lite tilfredsstillende at noen Danmark-utdannede fysioterapeuter må vente i over et år for å få turnusplass.

– Det er etter vårt syn ikke grunnlag for et tilleggskrav som turnus overhodet. Om det skulle være det, må det uansett være mindre omfattende og mer konkret begrunnet ut ifra hva man mener er forskjellen mellom dansk og norsk utdanning. Jeg har ikke sett noen nærmere vurdering av hva slags praksis man mener mangler i det danske studiet. Og hvorfor er den manglende praksisen så viktig at de er uegnet for å jobbe som fysioterapeut i Norge? Det er en begrunnelse som helt klart kreves etter yrkeskvalifikasjonsdirektivet og rettspraksis i EØS.

Sterkt kritisk til gratisarbeid

Det andre alternativet som utpeker seg – å jobbe gratis i ett år – betegner Bjørgan som drøyt.

– Her snakker vi altså ikke om studenter, men ferdig autoriserte fysioterapeuter fra Danmark. Det går ikke an. Og vi er optimistiske på at når norske myndigheter ser litt nærmere på dette og tenker seg om en gang til, så ser de at dette ikke tilfredsstiller kravene til EØS-avtalen om å tilrettelegge for mobilitet. Det er rett og slett litt krise.

Ellingsen følger på:

– Det er også en direkte forskjellsbehandling her, i den forstand at de norske fysioterapeutene kan gå inn i en betalt turnusplass rett fra skolebenken, mens de danskutdannede må ta til takke med ubetalte stillinger.

Lanserer alternativ til turnus

Advokatene er klare på at turnuskravet for fysioterapeuter fra Danmark bør droppes.

– Avvikle hele ordningen. Gi dem heller direkte innpass til yrket, sier de.

Bjørgan og Ellingsen vil ikke mene noe om hvorvidt turnusordningen som helhet bør avvikles.

Dersom det skulle vise seg å være rettslig grunnlag for et tilleggskrav om veiledet praksis for Danmark-fysioterapeutene, skisserer advokatene et alternativ til turnus:

– I andre profesjoner begynner man å arbeide under veiledning. Du kan ikke starte egen virksomhet med en gang, men du må bli ansatt et sted og få oppfølging av en erfaren kollega. Hvis myndighetene virkelig kan begrunne at det er i tråd med yrkeskvalifikasjonsdirektivet å kreve at fullt kvalifiserte fysioterapeuter må arbeide en tid under veiledning, kan man tilrettelegge for at de raskt kan jobbe i vanlig betalte stillinger i Norge under veiledning. Eventuelt at man gjennomfører en egnethetstest, som er et likestilt alternativ etter yrkeskvalifikasjonsdirektivet. Da får du virkelig testet og avklart kvalifikasjonene.

Vil ha møte med direktoratet

Bjørgan og Ellingsen skal nå legge frem sine argumenter i et brev til Helsedirektoratet. Deretter vil de be om et møte.

– Som i alle andre sammenhenger må vi prøve dialog først. For å diskutere saken og bedre prøve å forstå hvorfor de har den praksisen de har. Og så vil vi oppfordre dem til å se nøye på denne praksisen igjen. Vi er forsiktige optimister.

Hvis kontakten med myndighetene ikke fører frem, vil advokatene anbefale at fysioterapeutene sender en klage til ESA.

– ESA har sett på en del sånne saker før. Ulempen er at mange saker har veldig lang saksbehandlingstid, men vi tror i hvert fall at den siste problemstillingen om gratisarbeid er noe de umiddelbart vil ta opp. Og så har de en viss erfaring med turnusproblemstillinger fra medisin, sier Bjørgan.

Bekymret for lang saksbehandlingstid

Advokatene vil uansett anbefale at avslag på søknader om autorisasjon påklages til Statens helsepersonellnemnd, som er klageinstans for Helsedirektoratets vedtak.

– Men dessverre er også saksbehandlingstiden også der ganske lang. Vår bekymring er at dette vil ta tid.

Bjørgan legger spørrende til:

– Hvorfor er ikke norske myndigheter bare glad for å få inn kvalifisert arbeidskraft, som attpåtil andre land har tatt kostnaden med å utdanne? Jeg kan forstå det der de virkelig mener at kvalifikasjonene ikke er gode nok, men i mange tilfeller er det helt åpenbart ikke sånn. Dette er etter vårt syn ett av dem.

Ber studenter revurdere fysioterapistudier i Danmark

Tilbake til fysioterapistudent Sondre Kartawich Dahlstrøm. Han er i tenkeboksen frem til jul.

– Jeg har lyst til å dra hjem, og jeg vurderer å jobbe med noe helt annet. Men jeg vil jo bruke utdannelsen til det den er tenkt til. Jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre.

– Vil du advare mot å studere fysioterapi i Danmark?

– Nå vil jeg be folk om å tenke seg om en ekstra gang og være forberedt på at det ikke er veldig lett når man skal tilbake til Norge. Men om du kommer hjem og får turnus, vil jeg anbefale studiet på det sterkeste. Jeg er glad jeg har vært i Danmark, og jeg er veldig fornøyd med utdanningen.

Les også:

Statsforvalter: Utenlandsstudenter kan få ordinær turnustjeneste i Norge

Mening: Fysioterapistudenter - dere er ikke alene

Powered by Labrador CMS