Dette er meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatternes mening.

Forbundsleder Gerty Lund.

Fysioterapistudenter – dere er ikke alene

NRK har intervjuet danske fysioterapistudenter som føler seg overlatt til seg selv.

Publisert Sist oppdatert

Før jul rettet NRK søkelys på norske fysioterapistudenter i Danmark som ikke har krav på lønn når de har turnustjeneste i Norge. De danske studentene sliter med å få turnusplass og føler at de står «mutters alene».

Det gjør dere ikke. Dere har en god og støttende familie i Norsk Fysioterapeutforbund.

Det er trist å lese at utenlandsstudentene føler seg uønsket i Norge. Det er også riktig, som NRK skriver, at studentene fra Danmark tidligere fikk autorisasjon etter endt utdannelse uten å jobbe som turnuskandidater i ett år.

For to år siden ble det endret, og nå må alle studenter fra utlandet gjennom et år i turnus i Norge før de får autorisasjon. Det er de samme kravene som norske studenter har.

Enhver fysioterapistudent må gjennom mer eller mindre samme turnusløp. De må jobbe ved et sykehus i seks måneder og i en kommune eller privat praksis i seks måneder.

Norske studenter får 90 prosent lønn når de er i turnustjeneste. Utenlandske studenter har – slik det er nå – ikke krav på lønn.

Vi i Norsk Fysioterapeutforbund mener det er særdeles viktig at alle studenter gjennomfører turnusløpet.

Vi i Norsk Fysioterapeutforbund mener det er særdeles viktig at alle studenter gjennomfører turnusløpet. Kunnskapen og erfaringen de drar med seg fra arbeidslivet, er nødvendig når de én dag står med autorisasjonen i hånden og skal behandle norske pasienter.

Det er en trygghet for pasientene – og samfunnet – at helsepersonell har erfaring fra virkelighetens verden. Våre studenter (les medlemmer i Norsk Fysioterapeutforbund) forteller jevnlig om hvor nyttig det er å få veiledning og hjelp av erfarne fysioterapeuter før de selv skal stå alene med pasienter.

Det er også verdifullt å lære hvordan du håndterer journalsystemer, skriver epikriser og ser hvordan samhandling med ulike profesjoner i norsk helsevesen skjer, før du får totalansvar selv.

Det er mye å lære for en fersk fysioterapeut. Tross alt har vi 14 ulike spesialiteter innen norsk fysioterapi.

Vi har stor forståelse for at studentene i Danmark føler at de står «mutters alene» etter endt studieløp. Men det gjør dere ikke.

Vi i NFF har nær kontakt med Statsforvalteren, som jobber for å få flere turnusplasser. Det er utfordrende, blant annet fordi sykehusene ikke får ekstra midler til å ansette flere turnuskandidater.

Vi i NFF jobber også for en mer fleksibel turnusordning,

Vi i NFF jobber også for en mer fleksibel turnusordning, hvor de som kommer fra utlandet, har mulighet til å starte turnustjenesten fortløpende. I dag er det oppstart av turnustjeneste kun én gang i året.

Vi i NFF har også en egen avdeling for nyutdannede fysioterapeuter (NUF) og eget styre for studenter. Dette er iherdige og hardtarbeidende fysioterapeuter som jobber for å bedre vilkårene for studenter, turnuskandidater og for de som nylig har fått autorisasjon.

Derfor oppfordrer vi dere som føler dere alene og har behov for støtte og hjelp: Ta kontakt med oss. Bli med i fellesskapet for norske fysioterapeuter, og bli en del av storfamilien.

Powered by Labrador CMS