Forbundsstyret og forbundsleder Gerty Lund fikk gehør for sitt forslag på landsmøtet.

NFFs landsmøte: Forbundsstyret slankes fra tolv til åtte

Forbundsstyrets forslag til ny styresammensetning fikk flertall på landsmøtet i Norsk Fysioterapeutforbund.

Publisert Sist oppdatert

Forbundsstyrets forslag var å redusere antall styremedlemmer fra tolv til åtte. Av de 51 stemmeberettigede på landsmøtet stemte 36 for forslaget, mens 14 stemte imot. I tillegg var det en blank stemme.

Fra fem til én regionleder i styret

Vedtaket innebærer at forbundsstyret fra 2023 vil bestå av forbundsleder, én regionleder – mot dagens fem - , én faggruppeleder, leder av fag- og utdanningspolitisk utvalg, leder av næringspolitisk råd, leder av tariffpolitisk utvalg og to ordinære styremedlemmer.

Forbundsstyret vedtok også at alle forbundsstyrets medlemmer skal innstilles av valgkomiteen og velges av hovedlandsmøtet. Endringen vil ha virkning fra 2022.

Debatt

Spørsmålet om å redusere antall regionledere i forbundsstyret vakte debatt på landsmøtet. Flere forslag ble fremmet, men nedstemt. Blant annet å redusere antall forbundsstyremedlemmer til ni og syv.

– Er det sterke nok argumenter for å redusere forbundsstyret? Da kan det bli kort vei fra grasrota til makta, fra medlemmene til forbundsstyret. Jeg mener det er to steg tilbake og å rygge inn i fremtiden. Det er viktig å ikke glemme at regionlederne har en viktig funksjon og er et bindeledd inn mot forbundsstyret, sa delegat Marit Fjøren fra Region Oslo-området.

– Regionlederne er kjempeviktige i organisasjonen, men vi bruker mye tid i forbundsstyremøtene fordi fem vil si noe som er veldig likt. Vi bruker for lang tid til å komme til de viktige sakene. Jeg har sittet i mange styrer i mitt liv, og dette er det styret jeg har sittet i som jeg opplever som tyngst. Det er for mye saksbehandling på administrativt nivå, svarte forbundsleder Gerty Lund.

Tidsskriftet Fysioterapeuten meldte før landsmøtet at delegatene er splittet i spørsmålet om styresammensetning.

Powered by Labrador CMS