Før Landsmøtet

Forbundsleder Gerty Lund ønsker færre medlemmer i Forbndsstyret.

Vil styrke demokratiet og ønsker mer makt til Landsmøtet

Forbundsstyret foreslår å slanke eget styre fra 12 til åtte medlemmer, og vil at alle skal velges på Landsmøtet. I tillegg foreslår de flere tiltak for å styrke tilbudet til selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter.

Publisert Sist oppdatert

Fakta om Landsmøtet

  • Arrangeres 24. og 25. november på X Meeting Point, Hellerudsletta (Lillestrøm kommune).
  • Totalt er 78 delegater påmeldt
  • Arrangeres hvert år – men hvert tredje år avholdes Hovedlandsmøtet hvor det blant annet er valg til Forbundsstyret, råd og utvalg

Det er blant forslagene som legges frem for Landsmøtet 24. og 25. november. Forslagene kommer etter flere omfattende organisasjonsevauleringer.

- Gjennomgangen har vært grundig og omfattende. Den viser at vi har en rekke medlemmer som ønsker å bidra til det beste for norske fysioterapeuter og fysioterapi som fag, sier forbundsleder Gerty Lund.

Hun er imponert over alle tillitsvalgte og ansatte, og er glad for at organisasjonen har evaluert seg selv og kommer med justeringer sju år etter at NFF gjennomførte en omfattende omorganisering.

- I 2019 bestemte Hovedlandsmøtet at vi skulle gjennomføre denne evalueringen. Det har vi nå gjort, og en arbeidsgruppe har identifisert i alt sju hovedutfordringer. De danner utgangspunktet for endringene Forbundsstyret nå foreslår, sier Lund.

Hovedutfordringene gjelder blant annet selvstendig næringsdrift, kommunikasjon, fagets posisjon i NFF, frivillig innsats, forbundsstyrets størrelse og sammensetning samt samhandling mellom organisasjonsleddene.

- Utfordringene henger sammen, og det er vanskelig å gjøre tiltak uten at det påvirker andre områder. Våre endringsforslag løser ikke alle hovedutfordringene - ikke alt kan løses med organisasjonsendringer - men de løser noen. De andre vil vi jobbe med når vi har spikret en handlingsplan for 2022, sier Lund.

Her er de viktigste endringsforslagene

Forbundsstyret reduseres fra 12 til åtte medlemmer, hvor alle velges av Landsmøtet. I dag har alle regionlederne og faggruppelederrepresentantene automatisk plass i Forbundsstyret. Regionlederne velges av medlemmene i regionen. Faggruppelederrepresentanten velges blant faggruppelederne.

Forbundsstyret foreslår at de åtte medlemmene skal være forbundsleder, én regionleder, én faggruppeleder, leder av fag- og utdanningspolitisk utvalg, leder av næringspolitisk råd, leder av tariffpolitisk utvalg og to ordinære styremedlemmer. Det foreslås at hele Forbundsstyret velges av Landsmøtet.

Region Vest har foreslått at forbundsstyret har ni medlemmer i stedet for åtte. De foreslår at styret består av Forbundsleder, fem regionledere, leder for faggruppelederforum og to ordinære styremedlemmer.

Valgperioder

Forbundsstyret foreslår at det ikke er begrensninger på hvor mange perioder en valgt politiker kan sitte. I dag kan en regionleder kun velges for tre perioder. Det samme gjelder forbundsleder.

Forbundsstyret foreslår også at styremedlemmene har stemmerett på Landsmøtet. Det har de ikke i dag.

Navneendring

Forbundsstyret foreslår at tariffpolitisk utvalg og fag- og utdanningspolitisk utvalg endrer navn til råd. Det begrunnes med at rollen til disse organisasjonsleddene bør bli tydeligere. Alle rådgivende organiser vil da hete råd.

Næringspolitisk råd

Forbundsstyret foreslår flere tiltak for å bedre arbeidet for næringsdrivende fysioterapeuter. Det foreslås blant annet å utarbeidet en politisk plattform for næringspolitikk, samt å videreutvikle tjenestetilbudet.

Forbundsstyret ønsker også å etablere et kompetansesenter for avtalefysioterapeuter og helprivate fysioterapeuter.

Næringspolitisk råd skal være en ressurs for organisasjonen både innenfor avtalefysioterapi og helprivat fysioterapivirksomhet. Det skal knyttes spesielt tett til videreutvikling av medlemstilbudet.

Powered by Labrador CMS