NFFs forhandlingsdelegasjon i takstforhandlingene. Fra venstre: Lars Håvard Høgvoll, Per Olav Moberg Peersen, Bente Øfjord, Gerty Lund, Arnhild Skjølberg og Morten Bjerkhaug. Henriëtta U. Richter var ikke til stede da bildet ble tatt.

Takstforhandlingene i gang

Onsdag 8. juni startet takstforhandlingene med Helse- og omsorgsdepartementet.

Publisert

– Alle avtalefysioterapeutene skal selvsagt løftes. Det står klart og tydelig i våre krav. Samtidig ønsker vi at allmennfysioterapeutenes skal få noe ekstra. Det er på tide de får et reelt økonomisk løft, sier forbundsleder Gerty Lund i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) i en artikkel publisert på forbundets nettsider.

I Norge er det litt over 3700 avtalefysioterapeuter med driftstilskudd. Nesten 2300 av dem er organisert i NFF.

Tall fra Helfo viser at cirka 70 prosent av avtalefysioterapeutene er allmennpraktiserende. 632 av avtalefysioterapeutene i Norge har videreutdanning i manuellterapi, og 362 har videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi.

– Vi fremmer rimelige og gode krav

Gerty Lund og leder Per Olav Moberg Peersen i næringspolitisk råd har forhåpninger til årets forhandlinger.

– Vi fremmer rimelige og gode krav. Dette er krav vi har jobbet frem basert på en omfattende gjennomgang i organisasjonen. Ved å fordele ressursene slik vi foreslår, vil våre medlemmer få en god inntekstvekst, samtidig som Norge fortsatt vil få en mangfoldig og nødvendig fysioterapitjeneste, sier Peersen.

– Ekstrakostnader som ikke kan belastes pasientene

Han påpeker også at NFF har betydelige krav utenfor rammen.

– Som alle er kjent med, har pandemien rammet avtalefysioterapeutenes næringsdrift. I tillegg har selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter fått en betydelig økning i strømutgifter. Disse ekstra kostnadene kan ikke belastes pasientene, sier Peersen.

Takstforhandlingene skal være ferdige innen 15. juni. Innen 1. juli skal den nye stønadsforskriften, kalt takstplakaten, være klar.

Powered by Labrador CMS