Episode 19 - Å evaluere nytteverdi av fysioterapi: Umulighet eller eksistensiell nødvendighet?

Hvordan skal man vise - og bevise - at fysioterapi har nytteverdi i et samfunnsperspektiv? Vi tok praten med professor Nina Køpke Vøllestad! 

Lateralt og medialt - en podcast om fysioterapi

Podcasten eies og drives av Tidsskriftet Fysioterapeuten. Har du tilbakemeldinger, tips eller innspill? Kontakt redaksjonen: fysioterapeuten@fysio.no!

Helsevesenet går noen tøffe år i møte, der krav om effektivisering, prioritering og ressursfordeling sannsynligvis vil gjøre et større inntog enn vi er vant til. Her ligger også en nærmest eksistensiell utfordring for vår profesjon; hvordan vi skal vise at fysioterapi har en nytteverdi både for individet og samfunnet? Selv om mye forskningsinnsats har blitt lagt ned for å undersøke bl.a. erfaringer, opplevd nytte og effekt av spesifikke fysioterapeutiske behandlingsmetoder, er det likevel en stor “leap of faith” å bruke dette direkte som argument for samfunnsnytten vi fysioterapeuter bidrar med. 

Med som gjest i episoden er Nina Køpke Vøllestad, leder for forskningsprogrammet FYSIOPRIM. Et program som til den dag i dag er Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter (Fysiofondet) sin største langsiktige, samlede innsats innen forskning og fagutvikling i primærhelsetjenesten. I episoden diskuterer vi blant annet viktigheten av å kartlegge hvordan fysioterapi praktiseres i primærhelsetjenesten og utfordringer med å drive forskning på samfunnsnyttig effekt. Vi snakker også om barrierer ved å drive et så omfattende prosjekt som FYSIOPRIM i et så komplekst system som primærhelsetjenesten, men at slike forskningsprogrammer likevel kanskje må prioriteres for å gi oss “tyngre skyts” i de politiske diskusjonene om ressursbevilgning til fysioterapi i fremtiden.

Programverter: Martin Moum Hellevik og Joakim Moestue Halvorsen

Powered by Labrador CMS