Lyttet til fagfolkene

Omstillingsvinden har blåst i Helse Møre og Romsdal, men vinden har stilnet takket være iherdig innsats fra fysioterapeutene.

Publisert

Det er fysioterapeut og seksjonsleder Marie Brune som serverer de gode nyhetene.

– Her har helseforetaket valgt å lytte til argumentene vi har presentert, noe vi selvsagt er svært godt fornøyd med, sier hun. 

Lederopprydding

Bakgrunnen for hele OU-prosessen var et ønske om å vurdere organisasjonsmodellen etter at to helseforetak (Helse Sunnmøre og Helse Nordmøre og Romsdal) ble slått sammen til ett (Helse Møre og Romsdal.)

– DELOITE ble leid inn for å se på organiseringen og det ble vedtatt en mer strømlinjeformet organisasjon, der blant annet små enheter ble slått sammen til større. Etter at en arbeidsgruppe med blant annet representanter for fysioterapimiljøene hadde kommet frem til at man burde beholde organiseringen av fysioterapeuter i avdelinger og seksjoner som før, valgte ledelsen allikevel å satse på omorganisering. Tanken var at sengepostene skulle «eie» sin egen fysioterapiressurs ved at man spredte fysioterapeutene ut på de postene de bidro inn i.

Hun er tydelig på at dette kom som en overraskelse.

– Det hadde ikke vært presentert som et reelt alternativ tidligere i prosessen. 

Vanskelig å gjennomføre

Via Forum for fysioterapeutledere i spesialisthelsetjenesten undersøkte Brune hvorvidt dette hadde vært forsøkt andre steder.

– Det viste seg at det mange steder hadde vært diskutert en slik løsning, men at kun et sykehus i Vestfold hadde tatt skrittet og gjennomført en slik organisering av fysioterapeutene. Der valgte man å omgjøre vedtaket etter et år, sier Brune.

Også ved St. Olavs Hospital i Trondheim hadde dette vært prøvd ut på en seksjon, men etter en sommer der en av fysioterapeutene gikk ut i ferie, en var sykemeldt og den tredje ble utsatt for en alvorlig ulykke, ville seksjonen være uten fysioterapeut tre uker frem i tid. Dette var en avdeling med operasjonspasienter.

– Etter den sommeren ba lederen om at også deres fysioterapeuter måtte bli en del av Fysioterapiavdelingen, forteller Brune.

– Det viser seg altså at ved å spre fysioterapeutene utover blir det fort synlig at man ikke får en robust organisering. Man blir svært sårbar med tanke på vaktordninger, fravær og sykdom blant personalet. Hvem skal eventuelt kunne steppe inn og hvem tar ansvar for fagutvikling og å sikre kompetansen? utdyper hun. 

Sto for egne verdier

Etter at argumentene ble videreformidlet til ledelsen i helseforetaket, valgte man å snu. Brune berømmer ledelsen.

– Dette viser at de står for verdiene sine, også i praksis. Direktør i foretaket, Espen Remme, har tidligere sagt at foretaket bryr seg om sine ansatte, og at man ønsker å legge til rette for at klinikerne skal lykkes i møtet med pasientene, til beste for pasientene. At man velger å snu i denne saken er et godt eksempel på nettopp dette, mener Brune.

Hun understreker at det er godt å bli både lyttet til og tatt på alvor av ledelsen. Brune mener de faglige argumentene har vært avgjørende.

– Vi kan ikke bare være imot fordi vi ikke ønsker endring. Saker bør belyses fra flere sider. Her har foretaket gitt oss taletid og hørt på oss. Det er flott at de går tilbake på den opprinnelige planen, sier Brune.

Hun forteller om god dialog gjennom prosessen, og framhever det gode samarbeidet mellom fysioterapifagmiljøene ved de fire sykehusene i foretaket. Sammen med tillitsvalgte, bør særlig tidligere avdelingsleder, nå seksjonsleder for fysio/ergo ved Ålesund Sykehus, Bente Marit Borhaug, ha en stor del av æren. Fagmiljøene har jobbet godt sammen. 

Powered by Labrador CMS