Valgkomiteen i Norsk Fysioterapeutforbund håper på mange forslag på kandidater til 39 sentrale verv. Bildet viser en avstemning på landsmøtet i fjor.

Trenger kandidater til 39 verv

Alle vervene i forbundsstyret og ulike utvalg, samt Fondsstyret, er på valg i år. Valgkomiteen i NFF håper på temperatur på Hovedlandsmøtet 2019.

-Ved forrige valg til styre og utvalg i Norsk Fysioterapeutforbund i 2016 fikk vi ikke inn nok forslag. Vi måtte selv ut og høre med folk. Noen ga uttrykk for at det ble litt snevert hvor vi fant folk til vervene, men det er utfordringen når valgkomiteen selv må ta kontakt blant dem de kjenner til. Derfor håper vi medlemmene diskuterer kandidater på internmøter på arbeidsplassen, fagmøter, styremøter og årsmøter denne gangen, sier valgkomitéens leder Geir Erik Johansen.

Alle sentrale verv på valg

Alle sentrale verv som tillitsvalgt er på valg på Hovedlandsmøtet 2019 i november. Blant vervene de trenger kandidater til, er Forbundsstyret, Lovutvalget, Etisk utvalg, Ankeutvalget for spesialistgodkjenning, Fondsstyret, Kontrollutvalget, Valgkomitéen, Næringspolitisk råd, Tariffpolitisk utvalg og Fag- og utdanningspolitisk utvalg.

Johansen sier at informasjonen om hvordan nominere, er sendt ut per e-post til alle medlemmene.

De fem regionlederne velges regionalt i forkant av Hovedlandsmøtet. Johansen understreker at også de regionale valgkomitéene trenger innspill til representanter til regionstyre og regionleder.

Behøver ikke være erfaren

-De som stiller som kandidater, behøver ikke ha eller ha hatt andre verv før, det er engasjementet og hvilke kvaliteter vedkommende har, som er viktigst. Vi vet at det er godt engasjement lokalt, og vi trenger å dekke bredden av arbeidsområder fysioterapeuter har, i styrer og utvalg, sier Johansen.

Drømmen er at de får flere kandidater til hvert verv, så det blir reelle valg og ikke bare at personer blir klappet inn. Han ønsker seg samme temperaturen som under Hovedlandsmøtet i 2013, da NFF var gjennom store endringer fordi regionmodellen ble innført.

-Valgene er viktige for hvordan NFF skal fungere i fremtiden. Det er gjennom å velge personer dere har tillit til, dere kan påvirke NFF i den retning dere ønsker, er Johansens oppfordring.

Han sier at fristen for å sende inn forslag til kandidater, er 15. mars.

Powered by Labrador CMS