Evaluering av skulderbehandling

En fersk doktoravhandling har validert utfallsmål for evaluering av behandling av pasienter med øvre leddleppeskade i skulder

Publisert

Manuellterapeut og PhD-student Øystein Skare disputerte den 12.12.2014, der han forsvarte avhandlingen: Study design and outcome measures for evaluation of the treatment for SLAP lesions in the shoulder.

Øvre leddleppeskade

Skare har validert utfallsmål for evaluering av behandling av pasienter med øvre leddleppeskade i skulder. Han har sammen med kolleger også planlagt og utført en studie som sammenlikner effekten av artroskopisk (kikkhull) reparasjon av leddleppe, flytting av utspringet til den lange bicepssenen og kun diagnostisk artroskopi (placebo).

Alle pasienter blir gitt fysioterapi etter samme prinsipper etter inngrepet. Behandling gis etter loddtrekning (randomisering). Pasientene og de som evaluerer pasientene og resultatene er blindet for behandlingen for å minske sjansen for påvirkning (bias).

Bruk av placebobehandling kan gi informasjon om effekten av de andre behandlingene er større enn placebo.

Oppfølging og evaluering i denne studien er ikke avsluttet.

-Har manglet validerte utfallsmål

Det har til nå manglet validerte utfallsmål for pasienter med øvre leddleppeskade i skulder. Gode utfallsmål bør ha liten målefeil (høy reliabilitet), måle det de er ment å måle (være valide) og fange opp kliniske viktige endringer over tid (være responsive), skriver Universitetet i Oslo i en pressemelding.

I sin avhandling har Øystein Skare og hans medarbeidere vist at det kliniske utfallsmålet Rowe score (1988 versjonen) og de pasientutfylte Western Ontario Shoulder Instability Index (WOSI) og Oxford Instability Shoulder Score (OISS) for helserelatert livskvalitet, kan benyttes til evaluering av behandling av pasienter med øvre leddleppeskade i skulderen. Individuelle målefeil indikerer at disse utfallsmålene er bedre egnet til å skille pasienter på gruppenivå enn individnivå. Begrenset samsvar mellom spørsmål som er ment å måle det samme, eller mellom flere utfallsmål, tyder på at resultater ved de ulike utfallsmålene ikke kan sammenliknes direkte. OISS er ifølge studien enklest å administrere og anbefales derfor som et enkelt utfallsmål.

Kilde: Universitetet i Oslo

Powered by Labrador CMS