En av fem mellom 18 og 67 står utenfor arbeidslivet

Norges pyntelig lave ledighetsrate skjuler en stor utfordring, ifølge Nav. Nær ett av fem årsverk gikk tapt blant personer i yrkesaktiv alder i Norge i fjor.

Publisert Sist oppdatert

– Det er rett og slett for mange, sier kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt i Nav til nettstedet E24.

En fersk rapport fra etaten viser at dårlig helse eller arbeidsløshet var årsak til at totalt 674.000 årsverk gikk tapt i Norge i 2018. Det tilsvarer 18,9 prosent av befolkningen mellom 16 og 67 år, eller nesten én av fem. Årsverk-bortfallet står i kontrast til Norges offisielle ledighetstall.

Navs registrerte ledighetsrate var kun på 2,2 prosent i september, mens SSB opererer med noe høyere ledighet sin arbeidskraftsundersøkelse.

Lav ledighet, men mange utenfor

Navs nye rapport forteller en historie om manglende yrkesdeltagelse i Norge.

– Det er en veldig lav arbeidsledighet i Norge, og likevel har vi et høyt antall som står utenfor arbeidslivet. Både vi og myndighetene er bekymret over andelen som står utenfor grunnet langvarig sykdom eller som havner på uføretrygd, sier Åsholt til E24.

Mystisk økning blant unge

– Hvordan er ledigheten så lav, samtidig som så mange ikke er i jobb?

– Det skyldes utdanningsnivå og alder. Uførhet rammer i mye større grad eldre enn yngre. Arbeidsmarkedet i Norge har også noen strukturelle utfordringer, og mange har betydelige helseutfordringer. Det er relativt få unge som står utenfor arbeidsmarkedet, men vi ser en økende vekst også der, sier Nav-sjefen. Etaten har publisert estimater for tapte årsverk ved flere anledninger før, men dette er første gang Nav også har sett på fordelingen mellom norskfødte og personer født i utlandet.

Andelen tapte årsverk var like høy blant norskfødte som blant innvandrere i fjor. Fra 2005 registrerte Nav en økning i tapte årsverk blant norskfødte i alle aldersgrupper under 54 år. Økningen er sterkest for dem mellom 22 og 37 år, ifølge tallene.

Muskel-skjelett og psykiske lidelser

– Hva kan dette skyldes?

– Dette er vanskelige spørsmål å gi klare svar på. Helsetilstanden i befolkningen har i utgangspunktet ikke blitt noe dårligere. Folk er stort sett i bedre helse. Og arbeidsmarkedet har ikke blitt mer brutalt, sier Åsholt.

– Likevel ser vi noe økning over tid. Det kan handle om mekanismer i arbeidsmarkedet. Vi ser det er muskel- og skjelettsykdom og psykiske lidelser som ofte preger de som står lenge utenfor arbeidsmarkedet. Det har vært en dreining i den retningen, sier Åsholt.

– Det vi prøver å gjøre nå, er å raskere komme inn med tiltak. Jo lengre du er utenfor arbeidslivet, jo vanskeligere er det å komme tilbake. Det å komme tidlig inn med tiltak og følge opp tett, er ting vi vet virker, sier Åsholt.

Les mer på e24.

Powered by Labrador CMS