Hva kan bidra til at sykemeldte kommer tilbake til arbeid?

Den sykmeldtes bevissthet om egne tanke- og adferdsmønstre og økt forståelse av egne ressurser og muligheter er ifølge en ny doktorgradsavhandling viktige faktorer for return-to-work. 

Publisert Sist oppdatert

Sykemeldte personer som mottar arbeidsrettet rehabilitering, opplever flere forhold som viktige for å komme tilbake til arbeid. Tore Norendal Braathen skal den 26.oktober forsvare sin avhandling, som viser at økt selvforståelse og mestring av egen situasjon, forholdet til arbeidsplassen, trygg økonomi, støtte fra NAV, helsetjeneste og familie har stor betydning. Et nytt spørreskjema som måler ulike faser i prosessen med å komme tilbake til arbeid, kan være nyttig i dialogen mellom den sykemeldte og fagpersonene for å kartlegge hvor i prosessen den sykemeldte befinner seg. Dette skriver Universitetet i Oslo i en pressemelding.

Intervjuer og spørreskjema

I avhandlingen ble sykemeldte som mottok arbeidsrettet rehabilitering intervjuet om deres opplevelser av endring i arbeidsevne og om hvilke forhold som har betydning for å komme tilbake til arbeid. Avhandlingen undersøkte også måleegenskapene til et spørreskjema utviklet i Canada som kartlegger ulike faser i prosessen med å komme tilbake til arbeid.

Det canadiske spørreskjemaet viste seg å være delvis egnet for norske forhold. Det ble avdekket fire underliggende faser. Disse strekker seg fra at den sykemeldte ikke er klar for å komme tilbake til arbeid, til at den sykemeldte er kommet tilbake til arbeid, og har funnet løsninger for å fortsette i arbeid. Skjemaet viste delvis tilfredsstillende måleegenskaper og sammenheng med arbeidsdeltakelse i ettertid, målt ved registerdata fra NAV.

Adferdsmønstre, ressurser og muligheter

Forskningsprosjektet konkluderer med at rehabilitering som skal hjelpe sykemeldte tilbake til arbeid, må ta hensyn til en rekke faktorer. Fagpersoner bør bidra til at sykemeldte får økt bevissthet om egne tanke- og adferdsmønstre og økt forståelse av egne ressurser og muligheter. Dialog og godt samarbeid mellom den sykemeldte, arbeidsplassen, helsetjenesten og NAV er også avgjørende for å komme tilbake til arbeid. Videre forskning bør følge opp deltakere ved flere tidspunkt i rehabiliteringsprosessen for å få økt kunnskap om hvordan forhold som påvirker arbeidsdeltakelse, samvirker over tid.

Tid og sted disputas: 26. okt. 2015 12:30, Auditoriet i Fredrik Holsts hus, Kirkeveien 166, Oslo.

Tittel: What works in Occupational Rehabilitation? – Measurements and Perceptions of Return to Work in Norway.

Kilde: www.uio.no

Powered by Labrador CMS