Fysioterapeut Siv-Tonje Jendem og de andre fysioterapeutene i Molde kommune har valgt å dele seg inn i team for å redusere risikoen for at hele enheten blir slått ut av karantene. (Foto: privat)

Her bytter Siv-Tonje på å jobbe ute og hjemmefra

I Molde bytter de fastlønte fysioterapeutene på å ha hjemmekontor annenhver uke, fordeler seg på hver sin korttidsavdeling og tar kun hjemmebesøk i slutten av uka. Slik håper de å redusere risikoen for koronasmitte og karantene.

Publisert Sist oppdatert

Fysioterapeut Siv-Tonje Jendem har begynt på en ny hverdag hvor hun ofte må på med hansker og munnbind.

- Jeg er ikke selv redd for å bli smittet, men ønsker selvsagt ikke å utsette andre mer utsatte grupper for smitte. Det vil også ha konsekvenser for familie og kollegaer om jeg blir smittet. Det er derfor viktig å ta smitteforebyggende tiltak på alvor, sier Jendem.

I Molde har de dratt veldig ned på hvilke brukere som får fysiske besøk av fysioterapeutene. Må de gå nærmere enn én meter, eller bruker regnes i en risikogruppe, må de bruke smittevernutstyr. Jendem har ennå ikke hatt en bruker med påvist smitte. Fysioterapeutene har valgt å dele seg inn i team for å redusere risikoen for at hele enheten blir slått ut av karantene. Noen er fysisk på jobb én uke, mens de andre jobber hjemmefra den uka. Så bytter de den påfølgende uka.

-De to eller tre fysioterapeutene som er på jobb samtidig, fordeles på hver sin avdeling på de to korttidsavdelingene vi har, de får ikke bevege seg mellom avdelingene. De tar bare prioriterte pasienter, som ikke kan vente. Hjemmebesøk gjøres på slutten av uka, da får ikke fysioterapeuten gå inn på korttidsavdelingen igjen. Så sitter fysioterapeutene i dette teamet på hjemmekontor den påfølgende uka, forteller Siv-Tonje Jendem. Hun er fagkoordinator i Molde kommune.

Bruker telefon og video

Jendem forteller at fysioterapeutene som jobber hjemmefra, har fått satt opp en løsning for å få tilgang til journalsystemet. Dermed kan de ta konsultasjoner over telefon og video, og prioritere henvisninger som kommer inn, etter om de kan vente eller om de har et kritisk behov for behandling. Her følger vi retningslinjer fra sentralt hold, forteller hun.

-Vi har mest bruddpasienter, men også noen lungesyke og noen i akuttfasen etter slag. Tidligere ville vi gitt tett oppfølging til bruddpasientene, nå vurderer vi om vi kan gjøre dette over telefon eller video, om dette holder for å opprettholde funksjonen, sier Jendem.

Fysioterapeuten sier at de prioriterer fysiske besøk hos dem hvor det vil ha alvorlige konsekvenser å utsette behandling. Vi får samtidig fulgt opp mange pasienter uten å ha fysisk kontakt med dem, understreker hun.

Verner seg mot smitte

Jendem blir spurt om hva de gjør for å verne seg mot smitte, og for å unngå å smitte videre.

-Vi har definert brukere inn i tre grupper. Høyrisiko-pasienter er de som vi vet har koronainfeksjon og pasienter i karantene med luftveissykdom hvor vi venter på testresultat. Her må vi bruke fullt smittevernutstyr – det har vi ikke trengt så langt. Lav-risiko-pasienter er pasienter med luftveissymptom, men hvor det er lite mistanke om korona. Det kan være at de ikke har vært i utlandet eller ikke har hatt kjent kontakt med noen smittede. Det er lite kjent smitte i Molde per nå, sier Jendem.

I denne gruppa regner de også pasienter som sitter i karantene, men som ikke har luftveissymptomer. Her tar fysioterapeutene på seg munnbind, hansker og skotrekk. Disse kastes mellom hver bruker, og de desinfiserer hendene to ganger etterpå.

-Jeg prøver også å bytte tøy og å unngå å gå inn til to pasienter rett etter hverandre, sier hun.

Den siste gruppa er ordinære pasientkontakter uten mistanke om smitte. Her er det ingen munnbind eller hansker med mindre fysioterapeutene må ha nærkontakt.

-Om jeg skal diskutere treningsprogrammet med noen og kan holde avstand, eller skal snakke med andre i personalet, tar jeg ikke på munnbind, sier Jendem.

Skulle pasienter få positiv test for korona, vil de lage et eget team med fysioterapeuter til å følge opp disse.

Fysioterapeuter i beredskap

-Vi går over overflater og spriter alt, til og med kaffekanner. Jeg håper ikke hele staben med fysioterapeuter blir slått ut, eller smitter pasienter. Men tiltakene vil aldri bli helt perfekte, sier hun.

Jendem ser at kommunesammenslåingen de nylig var gjennom, gir bedre muligheter til å få bistand, selv om det blir litt lengre reisevei. I tillegg har flere fysioterapeuter med og uten driftstilskudd meldt seg til tjeneste om det skulle bli behov.

Sissel Kløve Farstad er leder for avdeling forebyggende, helse og rehabilitering i Molde. Hun sier at det per nå ikke er snakk om omdisponering av fysioterapeuter i deres kommune.

Powered by Labrador CMS