Arendalsuka

Christian Gyldenøhr (til venstre) fortalte om sin vanskelig kamp, etter at han ble skrevet ut av spesialisthelsetjenesten. Siri Lill Mannes ledet debatten med Dagfinn Høybråten og Bjarne Håkon Hanssen.

Bjarne Håkon Hanssen har følgende råd til NFF: Sats på penga!

Hvis Norges Fysioterapeutforbund vil styrke rehabiliteringen i Norge, må de fokusere på lønnsomhet – ikke bare tiltak. Det var Bjarne Håkon Hanssens klare råd til forbundsleder Gerty Lund under en debatt på Arendalsuka.

Publisert

Den tidligere helseministeren fra Arbeiderpartiet deltok under et arrangement i regi av Sunnaas sykehus om De brutte løfters fag. Sammen med sin forgjenger, Dagfinn Høybråten (KrF), tok Hanssen et tilbakeblikk og et oppgjør med egne politiske tiltak.

I sin tid som helseminister innførte Hanssen Samhandlingsreformen. Stortingsmeldingen fra 2009 bærer tittelen «Rett behandling – på rett sted – til rett tid». I innledningen skriver Hanssen følgende:

«Vi må bli flinkere til å styre de pengene som kommer inn i helsetjenesten. Min påstand er at mye penger brukes feil i helsetjenesten. Vi møter ikke framtida ved å bruke enda mer penger feil. Fremdeles skal mye og mer penger gå til spesialisthelsetjenesten. Men vi må våge å tenke nytt. Det betyr å satse på forebygging fremfor reparasjon, og sørge for økonomiske insentiver som setter kommunene i stand til å tilby de helsetjenestene som innbyggerne trenger».

Bjarne Håkon Hanssen.

Ikke imponert

- Tanken bak samhandlingsreformen var god. Vi ønsket mer helse ut i kommunene, dit hvor folk lever sine liv og bor. Av og til må vi innom spesialisthelsetjenesten, men også etter slike opphold skal vi tilbake til kommunen vår. Derfor ville vi styrke helsetilbudene som er nærmest folk. Dessverre er jeg ikke imponert over resultatet, sa Hanssen.

På direkte spørsmål fra forbundsleder Gerty Lund om hvordan vi kan sikre regulert rehabilitering, var Hanssen klar.

-Gå etter pengene. Glem flere løfter om krav og individuelle planer. Alle skal ha det, men ingenting skjer fordi det ikke er penger i rommet. Lag reformen rundt pengene, sa Hanssen.

Gjør det lønnsomt

Han tok blant annet til orde for å skape insentiver som gjør det lønnsomt for kommunene å satse på rehabilitering.

-I dag er det motsatt. I dag lønner det seg for kommunene at pasienten blir så dårlig at vedkommende overføres til spesialisthelsetjenesten, fordi de da ikke lenger er en utgift for kommunene, sa Hanssen.

Da han ga seg som politiker, ble han først partner i PR-byrået First House. I dag er han partner og seniorrådgiver i Kruse Larsen, et kommunikasjonsselskap som ifølge sine egne hjemmesider hjelper selskaper, organisasjoner og ledere til å bli hørt, sett og forstått.

Fikk også råd fra Høybråten

Dagfinn Høybråten.

Også Dagfinn Høybråten hadde gode råd til forbundsleder Lund.

- Jeg forstår at fysioterapeutene ønsker konkrete krav, men det gir mindre fleksibilitet for kommunene og er en vanskelig balanse for enhver helseminister. Det viktigste er at systemet samlet sett produserer det det skal, og da er det ikke nok med rettigheter, sa Høybråten.

Han mente det ville være klokt å få en helseminister til å gi tydelige løfter, løfter som binder ministeren til masta.

- Vi trenger at en helseminister lover høyt og tydelig hva han eller hun vil, slik at de binder seg til masta. Jeg måtte selv gjøre det i forbindelse med røykeloven, fordi en journalist krevde konkrete svar. Krev konkrete svar og ha djerve mål. Og noen ganger må faktisk en helseminister velge å gå av, hvis målene eller planen ikke oppnås, sa Høybråten.

Forbundslederen lyttet

Forbundsleder Gerty Lund var klar for handling, etter møtet med de to tidligere helseministerne.

-Vi ønsker en rehabiliteringsreform, og står sammen med en rekke flere organisasjoner i det kravet. Fysioterapeuter må få en enda mer sentral rolle. Vi kan rehabilitering kanskje best av alle yrkesgrupper. Vi kan jobbe tverrfaglig og vi har spesialister innenfor fagområder som er toneangivende i rehabilitering. Med flere fysioterapeuter ved roret, kan vi også lette presset på sykepleierne og fastlegene, hvor det er mangel på ressurser, sier Lund.

Hun viser til at det i dag utdannes nok fysioterapeuter, og at flere sliter med å få jobb.

- La oss få helsepersonell til å løse helseutfordringer for pasientene, og la oss bruke rett kompetanse på rett plass, sier Lund.

SVs Nicholas Wilkinson har tidligere fremmet forslag om et eget rehabiliteringsutvalg. Det ble nedstemt av Stortinget.

Les mer her

Powered by Labrador CMS