Kartlegger ME blant barn og unge

Helsedirektoratet vil kartlegge omfanget av barn og unge med myalgisk encefalopati (ME).

Publisert Sist oppdatert

I et brev til fylkesmannen i Østfold, datert 18. oktober, gjør Helsedirektoratet det klart at man ønsker å kartlegge hvor mange barn og unge som sliter med ME, og hvilke konsekvenser dette fører til for kommunene.

Forespørselen gikk først ut til samtlige fylkesmenn i juli, men ettersom direktoratets svarfrist sammenfalt med sommerferieavvikling fikk man ikke et dekkende bilde av situasjonen.

Både Statsministerens kontor og helse- og omsorgsminister Bent Høie ønsker mer informasjon om omfanget av ME blant barn og unge, og Helsedirektoratet har derfor fått i oppdrag å utfylle kartleggingen.

Interessert i langtidsfravær

Myndighetene er spesielt interesserte i å få kunnskap om hvor mange barn og unge ME-pasienter som er så syke at «de ligger hjemme», og dermed får langtidsfravær fra skolen.

«Det foreligger ikke egnet register for barn og unge med ME-sykdom, men langvarig fravær fra skolen kan være en indikasjon (på) sykdommen selv om fraværet selvsagt kan skyldes andre forhold, for eksempel andre kroniske sykdommer. Vi vil derfor benytte flere kilder, Norsk pasientregister, og KUHR-data fra Helfo, i tillegg til dette fornyede oppdraget til fylkesmennene», heter det i brevet.

Når det gjelder langtidsfravær, har Helsedirektoratet definert det som samlet fravær fra skolen i tre måneder eller mer i løpet av ett skoleår.

Kartlegger

Direktoratet ber fylkesmennene om å innhente opplysninger fra kommunene om hvor mange barn som har et samlet fravær som faller under deres definisjon av langtidsfravær. Dersom det lar seg gjøre, ønsker man også informasjon om fraværet skyldes ME eller andre årsaker.

Samtidig ønsker man informasjon fra fylkeskommunene om fravær blant elever i videregående skole fra skoleåret 2015-2016.

Kartleggingen skal være en prioritert oppgave hos fylkesmennene, og svarfristen er denne gang satt til 10. november.

Powered by Labrador CMS