Mange er i dårligere form – idrettsfysioterapeutene vil ha skoledugnad

Hver femte nordmann sier at han eller hun har fått dårligere fysisk form etter at korona endret samfunnet. - Jeg er spesielt bekymret for barna, sier lederen for idrettsfysioterapeutene.

Publisert Sist oppdatert

Opinion har utført spørreundersøkelser under koronaperioden. I snitt sier 21 prosent at de er i dårligere form enn før korona. Åtte prosent sier de er i bedre form, mens 70 prosent sier uendret.

Da produsenten Fitbit så på antall skritt hos norske brukere i mars i år i forhold til mars i fjor, var det en reduksjon på 14 prosent

I en dansk undersøkelse fra Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet, er det særlig de eldre og de mellom 15 til 29 år som har redusert aktivitetsnivået. Her er reduksjonen på nesten 27 prosent blant de eldre og 26 prosent blant yngre, skriver fysio.dk. Unge som bor hjemme hos foreldrene sine oppgir at deres fysiske aktivitet har falt med over 40 prosent. 

Større ulikheter

Også dette viser undersøkelsen fra Opinion: det er de under 30 år som i størst grad sier at deres fysiske form er endret. Her sier tre av ti at de er i dårligere form.

Kenneth Martinsen er leder for NFFs faggruppe for idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin. Hans inntrykk er at mange var mer aktive i skog og mark da pandemien brøt ut.

- Utfordringen er de som fra før var lite aktive, av ulike årsaker. Avstanden mellom de som har vært i mye aktivitet og de som har vært i alt for lite aktivitet har sannsynligvis økt betraktelig, sier han.

Vil ha fysisk aktivitet i skolene

Han er spesielt bekymret for barna.

-Det strider mot all fornuft å være inaktiv - så også for barn. Nå har de vært mer eller mindre inaktive i flere måneder, og fortsatt er det begrensinger. Jeg håper vi snart får se at dette snur - og at skoleverket er med oss på en kjempedugnad for å stimulere til mer fysisk fostring. Faggruppen for idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin understreker ønsket om innføring av minst en times fysisk aktivitet i skolen - ut over gymtimene. Det finnes ikke noe bedre tidspunkt enn nå, til å satse på dette, sier han.

Martinsen sier at fysioterapeutene står klare med overskudd og kunnskap til å bidra.

-Fysioterapeutene har et særlig ansvar for å understreke behovet for aktivitet og for å bidra i kampen mot inaktivitet. Det foreligger mer enn nok forskning som viser helsegevinstene av fysisk aktivitet både fysisk, men vel så mye psykisk, sier faggruppelederen.

Forsinket rehabilitering en utfordring

Tidsskriftet Fysioterapeuten har i en serie på flere nettsaker sett på konsekvenser av koronapandemien. HER kan du lese hva fysioterapeuter sier om hvilke følger de opplever at pasientene har hatt og HER kan du lese hva pasienter sier om konsekvenser for helsa. Også Martinsen opplever at flere pasienter har hatt funksjonsfall.

- Idrettsfysioterapeuter opplever nå pasienter som kommer inn med betydelig større utfordringer enn vi har sett tidligere hvis de hadde vært i fysisk aktivitet, blitt fulgt opp i rehabilitering eller hatt målrettet behandling ut ifra skadeomfang. Vi må nok forberede oss på at vi vil oppleve et ekstra stort trykk i klinikkene og behandlingsinstitusjonene. Vi opplever allerede mer komplekse skader som følge av at pasienter ikke har fått startet rehabilitering, og jeg er redd dette bare vil øke.

Powered by Labrador CMS