Dubai

NFF: Spørsmål om Dubai-deltakelse er sendt til Hovedlandsmøtet

Forbundsstyret i Norsk Fysioterapeutforbund har nå overlatt til sitt hovedlandsmøte å ta en beslutning om deltakelse på verdenskongressen og generalforsamlingen i regi World Physiotherapy.

Publisert

Verdenskongressen i fysioterapi avholdes i Dubai i 2023, etter at World Physiotherapy flyttet denne fra Tokyo på grunn av Covid-19-restriksjoner. Det har skapt debatt innad i flere lands respektive fysioterapeutforbund.

Danmark boikotter

Det danske fysioterapeutforbundet boikotter både selve kongressen og en generalforsamlingen i regi verdensorganisasjonen for fysioterapeuter - World Physiotherapy – dersom den blir avholdt i Dubai. Hva som skjer i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF), skal NFFs hovedlandsmøte ta stilling senere i høst.

Dubai

Dubai er et emirat i den føderale republikken De forente arabiske emirater. Storbyen Dubai er den største byen i emiratet. Dubai har størst populasjon av alle emiratene, men er etter areal det nest største etter Abu Dhabi som omfatter republikkens hovedstad og hovedsete for dens oljeindustri. Dubai har et areal på 4 114 km² og har 2 698 600 innbyggere (per 2016), hvorav mer enn 55% er indere og pakistanere, mens bare 15-17% er emiratarabere. (Kilde: Wikipedia)

Mye tyder på at generalforsamlingen i World Physiotherapy vil bli avholdt i tilknytning til selve kongressen i Dubai, da dette har vært vanlig praksis tidligere år. De skandinaviske fysioterapeutforbundene sendte tidligere i år et brev til World Physiotherapy, der de ytret et ønske om at generalforsamlingen skal avholdes digitalt. Det er så langt ikke tatt en beslutning på hvorvidt denne blir avholdt i Dubai, et annet sted eller digitalt - eller både digitalt og fysisk.

Finland, Island og Sverige

Det islandske fysioterapeutforbundet har ifølge NFFs forbundsstyre vedtatt fysisk deltakelse på en eventuell generalforsamling i Dubai, mens offisiell deltakelse på selve kongressen fortsatt er uavklart. Det finske forbundet skal enda ikke ha tatt stilling til deltakelse på en eventuell generalforsamling i Dubai, men boikotter offisiell deltakelse på kongressen. I Sverige boikotter man kongressen, men har ikke tatt stilling til en eventuell generalforsamling i Dubai.

-Etisk uforsvarlig

Jeanette Præstegaard, leder for det danske forbundet, sier til fysio.dk at «det vil være et demokratisk problem for verdensorganisasjonen hvis en rekke land ikke deltar på kongressen. Men vi kan som fagforening ikke etisk forsvare å delta i hverken en kongress eller en generalforsamling i et land som ikke tillater fagforeninger.»

Menneskerettigheter i Dubai

  • Civicus, den globale alliansen for frivillige organisasjoner, rangerer De forente arabiske emirater blant de landene i verden der sivilsamfunnet er mest undertrykket.
  • Kvinner er ikke likestilte i Emiratene. I 2015 trådde en ny lov mot diskriminering i kraft, men den inkluderer ikke diskriminering på grunn av kjønn.
  • Kvinner kan inneha posisjoner i statsforvaltningen og utgjør en stor andel av de som studerer på universitetene, men arbeidslivet er ikke likestilt, og fagforeninger er ulovlige.
  • Kvinner som anmelder en voldtekt, risikerer å bli dømt til mange års fengsel for sex utenfor ekteskap.
  • Sex mellom to av samme kjønn kan straffes med ti års fengsel.

Kilde: Amnesty International, VG, FN

Ja og nei fra NFF?

Forbundsstyret i NFF foreslår overfor Hovedlandsmøtet at NFF er fysisk til stede på generalforsamlingen i regi World Physiotherapy – selv om den skulle bli avholdt i Dubai. Samtidig fremmes et forslag om at NFF ikke stiller med en offisiell delegasjon under selve Verdenskongressen, men at det må bli opp til hvert enkelt medlem om man vil delta eller ikke.

-Dialog bedre enn boikott

Forbundsstyret i NFF skriver i saksdokumentet som nå er sendt til Hovedlandsmøtet blant annet at «Motstandere av boikott mener at dialog er en mer effektiv fremgangsmåte (enn boikott, red.anm.)", og peker blant annet på beslutningen fra Fotballtinget om at fotball-VM 2022 i Qatar ikke skulle boikottes fra norsk side.

Menneskerettigheter eller påvirkning?

Styret peker på problematikken rundt menneskerettigheter i Dubai, samtidig som man anser det som viktig at NFF er til stede på generalforsamlingen, der det blant annet skal velges ny president. Dette begrunnes med at dette er den arenaen der NFF kan påvirke mål, retning og strategi for World Physiotherapy de neste årene.

- Viktig å være fysisk til stede

På spørsmål fra Fysioterapeuten om hvorfor NFF bør delta fysisk på generalforsamlingen, peker Gerty Lund, NFFs forbundsleder, på viktigheten av at det å fysisk være til stede har en helt annen påvirkning enn å delta digitalt. Hun poengterer viktigheten av de uformelle samtalene, minglingen og det man kan få til utenom det offisielle programmet.

Hovedlandsmøtet i NFF blir avholdt 29.november til 1.desember 2022, og alle saksdokumentene ligger ute på NFFs nettsider (kun for NFF-medlemmer).

Les også:

Det svenske fysioterapeutforbundet sender ingen offisiell delegasjon til Dubai

Verdenskongressen 2023: Danskene sier nei til Dubai

Derfor drar fysioterapeutene til verdenskongressen i Dubai

NFF: Dubai-saken sendes til hovedlandsmøtet

Dubai overtar Verdenskongressen i fysioterapi 2023

Powered by Labrador CMS