Dubai er den største byen i emiratet Dubai i De forente arabiske emirater.

Dubai overtar Verdenskongressen i fysioterapi 2023

World Physiotherapy har flyttet kongressen fra Tokyo til Dubai.

World Physiotherapy annonserte nylig at verdenskongressen, som skulle gå av stabelen i Tokyo neste år, blir flyttet. Ny lokasjon er Dubai, mens Tokyo igjen får sjansen i 2025. World Physiotherapy skriver på sine nettsider at grunnen til denne flyttingen er at Japan fortsatt er nedstengt for internasjonale besøkende, noe som vanskeliggjør besøk på stedet, planlegging av arrangementet og avtaler med lokale bedrifter og interessenter. En av grunnene til at valget falt på Dubai også denne gangen, er ifølge World Physiotherapy at Dubai har holdt åpent for internasjonale besøkende siden juli 2020, og at byen har vært vertskap for flere internasjonale arrangementer i denne perioden.

Boikott i 2019

Mange husker nok hva som skjedde sist Dubai skulle avholde Verdenskongressen i fysioterapi - i 2021. Flere medlemsorganisasjoner endte opp med å boikotte kongressen på grunn av det man mente var brudd på flere grunnleggende menneskerettigheter. Hovedlandsmøtet i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) vedtok i 2019 at de ikke ville sende noen til verdenskongressen i 2021. Vedtaket ble fattet etter at NFFs Region Nord kom med forslaget om en resolusjon på landsmøtet. De skrev:

«WCPTs kommende verdenskongress skal arrangeres i Dubai, i Emiratene, et land uten organisasjonsfrihet, og hvor fysioterapeuter blir diskriminert ut ifra etnisitet og seksuell orientering.

Vi er kjent med rapporter om brudd på menneskerettighetene i vertslandet. Dette fremkom blant annet senest i en FN-rapport fra desember 2017, som peker på at UAEs (Emiratene) styresmakter begår brudd på flere grunnleggende menneskerettigheter. Dette innebærer blant annet at medlemmer i WCPT nektes deltakelse på verdenskongressen.»

Også medlemsorganisasjonene i Sverige og Danmark endte opp med å boikotte kongressen. Det hele endte med at kongressen ble digitalisert på grunn av covid-19.

- Den beste muligheten

Emma Stokes, president i World Physiotherapy, skriver blant annet i en uttalelse på World Physiotherapys nettsider:

«Vi erkjenner at et lite antall av våre medlemsorganisasjoner reiste noen bekymringer i 2020 om Dubai som vertskap for kongressen i 2021. De siste årene har det vært samtaler i våre medlemsorganisasjoner rundt mangfold, inkludering og tilhørighet. I tillegg har det vært en positiv utvikling i diplomatiske forbindelser i regionen og betydelig global deltakelse fra over 190 nasjoner i Expo 2020. Alle disse er gitt en mulighet for dialog rundt spørsmål som er tatt opp av våre medlemsorganisasjoner og deres medlemmer.

«Vi erkjenner at ingen lokasjon er perfekt, og at noen av våre medlemsorganisasjoner foretrekker en annen plassering.»

«World Physiotherapy mener at det å endre plasseringen for kongressen vår i 2023 til Dubai gir den beste muligheten for oss til å bringe fysioterapifaget sammen globalt – etter et gap på fire år. Vi setter pris på hvordan Emirates Physiotherapy Society har reagert med generøsitet og en varm velkomst.»

-Har ingen garanti

Fysioterapeuten har vært i kontakt med World Physiotherapy om endringen. På spørsmål om alle medlemsland nå kan garanteres innreise til Dubai i 2023, og hva som eventuelt er nytt sammenlignet med sist Dubai skulle vært vertskap for denne kongressen, svarer de følgende:

- World Physiotherapy har aldri gitt noen garanti for at hver medlemsorganisasjon vil få tilgang til våre kongresser, og vi kan ikke gi denne garantien denne gangen heller. Som alle organisasjoner er World Physiotherapy alltid underlagt lovene i vertslandet/-territoriet. Beslutninger rundt tilgang og visum er komplekse. Det er ofte slik at deltakere til World Physiotherapy Congress nektes visum av årsaker som er uklare. Til kongressen i Genève i 2019 assisterte World Physiotherapy 302 fysioterapeuter fra 49 land/territorier som søkte om visum for å reise til Sveits. Av disse ble 98 nektet visum. World Physiotherapy har ingen rett til å få vite hvorfor et visum blir avvist, og vi vet heller ikke om andre fysioterapeuter søkte om visum for å reise til Sveits for kongressen i 2019.

NFF: Behandles på Hovedlandsmøtet

Forbundsstyret i NFF ønsker også denne gang at den endelige avgjørelsen om NFF-deltakelse - eventuelt boikott - fattes av Hovedlandsmøtet i november.

Les også:

NFF boikotter verdenskongressen i Dubai

WCPT-presidenten reagerer på Dubai-boikott

Danskene boikotter verdenskongressen i Dubai

Alle NFF-regionene går for Dubai-boikott

Powered by Labrador CMS