Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatters mening.

Anne Brit Brodal

Fysioterapeuten - fra tidsskrift til informasjonshefte?

- Denne saken vil ikke tjene verken vår organisasjon eller profesjon, skriver tidligere redaktør av Fysioterapeuten, Anne Brit Brodal.

Saken (6.3)

Utdrag:

”Det kan oppleves som problematisk at eier ikke kan ha noen føringer for hva som skal publiseres, i hvilke kanaler og når saker skal publiseres. (.….” ”……). Faggruppene ønsker derfor en gjennomgang av vedtektene for Tidsskriftet Fysioterapeuten for å vurdere fordeler og ulemper med gjeldende vedtekter.”

Forslag til vedtak:

”Hovedlandsmøtet 2022 vedtar at fordeler og ulemper med reguleringen av tidsskriftet Fysioterapeuten skal vurderes. Gjennomgangen legges fram for Landsmøtet 2024.”

Avsender: NFFs faggrupper

Forbundsstyrets kommentar:

”Norsk Fysioterapeutforbund er eier av Tidsskriftet Fysioterapeuten. Forbundsstyret mener at en gjennomgang av tidsskriftets formål, sett i sammenheng med eiers formål, er på sin plass. Det kan gjøre posisjonen til tidsskriftet tydeligere, noe som igjen kan spare oss for unødvendig støy og diskusjoner om hva tidsskriftet skal være og hvem det skal være for.

Det er også lenge siden forbundet vurderte lovene som gjelder tidsskriftet. Noe som i seg selv taler for at en gjennomgang er ønskelig.”

Alle saker til NFFs hovedlandsmøte kan leses på www.fysio.no (krever innlogging)

Skrevet av Anne Brit Brodal, NFF-medlem. Pensjonist, tidligere redaktør av Fysioterapeuten.

Hovedlandsmøtet i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) er rett rundt hjørnet. Jeg blar meg nedover sakslisten og oppdager SAK 6.3. Fra NFFs faggrupper: Vurdering av NFFs lover punkt 28 Tidsskriftet Fysioterapeuten.

Som tidligere redaktør av Fysioterapeuten blir jeg interessert. Jeg leser saksdokumentet. Formuleringen «NFFs faggrupper» gir inntrykk av at samtlige 13 faggrupper stiller seg bak denne saken og følgelig må ha fått seg den forelagt. Er det faktisk tilfelle?

Et redaktørstyrt tidsskrift

Fysioterapeuten har vært redigert i samsvar med Redaktørplakaten og pressens Vær Varsom-plakat helt siden 1980. Tidsskriftet er samtidig medlem av Fagpressen. Fagpressen krever at tidsskrifter som ønsker medlemskap, forplikter seg til å følge Redaktørplakaten. Eier/ utgiver (NFF) kan ikke utøve kontroll av innhold i tidsskriftet. Dette er redaktørens ansvar. Tidsskriftet er redaktørstyrt, slik vi stort sett kjenner presse-Norge. Redaktøren rapporterer til sitt styre.

NFF har noen egne sider i hvert nummer av papirutgivelsen. Disse sidene er en god måte for NFF å få kontakt med medlemmene sine på.

Avskjed med Redaktørplakaten, pressens Vær Varsom-plakat og Fagpressen?

At vårt forbunds øverste ledelse innstiller på å gjennomgå Fysioterapeutens vedtekter er for meg i denne saken forunderlig. Dette vil indirekte si at man faktisk vurderer å gå bort fra Fysioterapeuten som et uavhengig tidsskrift. Tidsskriftet vil i så fall miste anseelse - blant NFFs medlemmer, i Fagpressen og i samfunnet for øvrig. Det samfunnet som vi arbeider hardt for å bli sett som dem vi er: En profesjon som er betydningsfull for mange mennesker i retning av liv og helse. Blant annet.

Et profesjonelt tidsskrift

Som redaktør av Fysioterapeuten fra dinosaurtiden (1970- tallet) leser jeg fortsatt Fysioterapeuten. Allerede på slutten av 60-tallet ble nemlig Fysioterapeuten i praksis redigert etter de to plakatene. Den overgangen var Helene Wessel Bohlins bedrift. Tidsskriftet fikk layout, midler til å bruke fotograf og tegnere - og sa tydelig fra: ”Tidsskriftet er ikke et talerør for Sentralstyret (som det het den gang), snarere skal det være et korrektiv.” Til da hadde vi hatt et ”medlemsblad”. Nå fikk vi et redaktørstyrt tidsskrift på profesjonelt nivå.

Det førte faktisk til at Fysioterapeuten fikk ord på seg for å være det beste tidsskriftet for fysioterapeuter i Norden på den tiden.

Hva dreier saken seg om?

Hva sitter jeg igjen med etter å ha lest saksframleggingen, vedtaksforslag, og Forbundsstyrets kommentar? Jo, det er et inntrykk av at her var det ganske uklart hva selve saken i virkelighet dreier seg om, og ingenting sagt om hva konsekvensen kan bli hvis forslaget blir vedtatt.

Dersom forbundsledelsen ønsker å gripe inn hver gang redaktøren gjør noe som de mener ikke ”passer”, oppfatter jeg saken som et sørgelig spill om sentralisert og økt makt. Den vil ikke tjene hverken vår organisasjon eller profesjon.

Det er ingen skam å snu

Det kan være vanskelig for kolleger å møte kritikk av og skepsis til metoder og deres effekt, når det gjelder terapiformer som de er sterkt identifisert med. Det er en del av redaktørens ansvar å vurdere saklighet og form. Vi må være trygge og åpne nok til å tåle slikt som yrkesutøvere. En forbundsledelse må, på sin side, aldri nekte å snu i en sak fordi de frykter å tape selvfølelse og prestisje. Å skifte standpunkt når motargumentene er overbevisende inngir tillit og trygghet.

Det er lov å snu.

Powered by Labrador CMS