Fibromyalgi: Fortsatt mye usikkerhet

En fersk artikkel i Sykepleien Forskning diskuterer blant annet effekten av ikke-medikamentell symptomlindring for fibromyalgipasienter.

Publisert

Ca. fem prosent av befolkningen oppfyller kriteriene for diagnosen fibromyalgi. Fibromyalgi er en vanlig diagnose blant nye uføretrygdede, på tross av at den samme diagnosegruppen også topper trygdens avslagsstatistikk. Mange fysioterapeuter

-Nederst i hierarkiet

-Legene rangerer fibromyalgi nederst i det medisinske statushierarkiet. Pasienter føler seg ofte mistrodd og lite respektert blant annet fordi de har en sykdom som ikke synes på utsiden eller avsløres av tester. De blir ofte tilbudt ulike behandlingstilbud med liten eller ingen nytteverdi. Dette skriver Ranja Mindeberg, forfatter av artikkelen.

Fysisk aktivitet og kognitiv terapi

Forskningen som er produsert på temaet frem til nå viser at fysisk aktivitet og kognitiv terapi er de mest effektive og best dokumenterte behandlingsformene for fibromyalgipasienter. Men kvaliteten på mange av studiene som til nå er utført, er lav.

-Det finnes dermed ikke god nok kunnskap om behandling av fibromyalgi, og hvordan sykdommen påvirker på individ- og samfunnsnivå konkluderer Mindeberg.

Les artikkelen i Sykepleien Forskning

Powered by Labrador CMS