Hovedtillitsvalgt Tanja Bjarkøy (t.v.) og varatillitsvalgt Siv Johanne Angell Veglo i bydel Østensjø. Foto: Andreas Witzøe

Kampen om fleksitid

Fysioterapeuter i Oslo opplever stadig mer press mot avtaler om arbeidstid, turnus og fleksitid. Tillitsvalgte i Bydel Østensjø tok opp kampen om fleksitid for fysioterapeutene – og vant.

Publisert

Siden bydelene Manglerud, Bøler og Østensjø i Oslo ble slått sammen i 2004 har fysioterapeutene og ergoterapeutene vært organisert i samme avdeling i nye Bydel Østensjø. Den gang ble det vurdert som mest hensiktsmessig å beholde fleksitid for begge yrkesgruppene.

Men våren 2017 ble det opprettet to nye fysioterapeutstillinger i bydelen, i tillegg til to allerede opprettede nye ergoterapeutstillinger. Disse skulle i motsetning til de allerede eksisterende ergo- og fysioterapeutstillingene organiseres direkte under hjemmetjenesten, og fikk dermed ikke bruke fleksitid.

– Stillingene fikk ikke fleksitid da de ble opprettet, slik de andre fysioterapeutene i bydelen hadde. Årsaken var at de nyansatte skulle bli en del av bydelenes nye tverrfaglige team, sier hovedtillitsvalgt i bydelen, Tanja Bjarkøy.

Administrasjonens argument var at det var viktig at terapeutene var til stede på hjemmesykepleiens morgenmøte klokken 08.00 for å sikre tverrfaglig sammensetting. 

Bortkastede morgenmøter

Ved opprettelse av de nye stillingene ble verken tillitsvalgt Tanja Bjarkøy eller varatillitsvalgt Siv Johanne Angell Veglo tatt med i diskusjonen rundt stillingsbeskrivelse eller arbeidstidsordninger.

– Vi burde absolutt vært en del av denne prosessen, men vi ble rett og slett overkjørt, sier Bjarkøy.

De nyansatte fysioterapeutene hadde frem til de begynte i stillingene vært vikarer i bydelens ergo- og fysioterapitjeneste, og var vant med at de hadde fleksitid. Det viste seg raskt at morgenmøtene med hjemmesykepleien var bortkastet for de nyansatte terapeutene.

– Dette var ikke møter hvor det foregikk en informasjonsutveksling med rom for tverrfaglig diskusjon. På morgenmøtene var det kun fordeling av arbeidsoppgaver til pleierne i hjemmesykepleien. Noe mer var det ikke tid til, sier Veglo. 

Bra for brukere og ansatte

Det ble starten på en lang kamp mellom tillitsvalgte, ansatte og administrasjonen for å gi fleksitid til alle ergo- og fysioterapeutene i Bydel Østensjø.

– Rigid arbeidstid gir lite spillerom for ansatte. Man har ifølge arbeidsmiljøloven rett på tilrettelagte arbeidstidsordninger, men i dette tilfellet var ikke bydelen særlig tilretteleggende. Fleksibilitet i en stressende arbeidshverdag vil gagne både brukerne av tjenesten og de ansatte, sier Bjarkøy.

Høsten 2017 ba tre hovedtillitsvalgte fra Fagforbundet, Ergoterapeutene og NFF om et møte med administrasjonen for å diskutere endret arbeidstidsordning og innføring av fleksitid også for de nyansatte terapeutene.

– For oss er fleksitiden helt avgjørende for at vi skal kunne gjøre arbeidet vårt på en god måte. Man kan ikke bare forlate en pasient fordi arbeidstiden er over, sier Bjarkøy.

De tillitsvalgte nådde ikke fram med sitt syn, og i desember vedtok Medbestemmelsesutvalget (MBU), mot de ansattes stemmer, at de fire terapeutene skulle fortsette med fast arbeidstid. 

Omorganisering

I etterkant av møtet i MBU ble det satt i gang en stor omorganisering i bydelen. Denne resulterte i at hele ergo- og fysioterapitjenesten ble organisert under hjemmetjenesten. I den forbindelse ble det nedsatt en arbeidsgruppe med tillitsvalgte og representanter fra administrasjonen for å se på arbeidstidsordningene for de ansatte i hjemmetjenesten.

– Da ble det igjen anledning til å diskutere arbeidstid og fleksitid for fysioterapeutene. En samlet arbeidsgruppes anbefalinger var opprettholdelse av fleksitid og at dette også skulle omfatte de fire nyansatte, sier Bjarkøy.

Administrasjonen lyttet til anbefalingene og det ble vedtatt fleksitid for alle fysio- og ergoterapeuter, samt enkelte andre grupper i hjemmetjenesten i MBU. Vedtaket trådde i kraft 1. juni.

– Vi synes det er flott at administrasjonen lyttet og kom fram til at det var mest hensiktsmessig med fleksitid. Samtidig er vi sikre på at det tverrfaglige arbeidet vil bli ivaretatt på en god måte på andre tidspunkt enn klokken 08.00, sier Bjarkøy. 

NFF opplever økt press

Fra Forhandlingsseksjonen i NFF får Fysioterapeuten opplyst at det i Oslo er mer og mer press på både arbeidstid, turnus og fleksitid. Presset har vært størst fra Sykehjemsetaten (SYE).

Ved flere helsehus har fleksitidsordningen blitt fjernet og arbeidstiden utvidet. Fysioterapeutene jobber da til kl. 17.00 en dag i uken og på lørdag hver 6. eller 7. helg, alt etter som hvor mange terapeuter det er på hvert helsehus. NFF ser også at enkelte bydeler følger etter. Det er ikke alltid argumentasjonen fra arbeidsgiver er så tydelig på hvorfor de ønsker å gjøre endringer, men ofte blir det vist til at endringene er til det beste for byens innbyggere.

For NFF er det viktig at medlemmene, på lik linje med andre yrkesgrupper, får mulighet til en fleksibel arbeidsdag og samtidig kan ivareta pasientene. Etter vårt syn er det veldig sjelden en motsetning mellom disse hensynene, skriver Forhandlingsseksjonen i en kommentar.

Powered by Labrador CMS