Forbundsleder Gerty Lund i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) sier at det er viktig å se på situasjonen slik den var før vedtaket om å stenge klinikkene kom 15. mars.

FHI: -Å stenge fysioterapiklinikkene ga liten effekt

Vi antar at effekten av å stenge fysioterapiklinikkene i fem uker, var liten, skriver Folkehelseinstituttet. – Det var stor usikkerhet og manglet forsvarlige smittevernrutiner på det tidspunktet, understreker NFF-leder Gerty Lund.

Publisert Sist oppdatert

Folkehelseinstituttet (FHI) kom i forrige uke med et nytt notat om vurderingene rundt covid-19. Der kommer det fram at de mener at å stenge fysioterapiklinikkene ikke utgjorde den store forskjellen i smittevernet mot korona. Fysioterapeuten har spurt Folkehelseinstituttet om hvilke vurderinger de gjorde da de klassifiserte effekten av tiltaket som antatt «liten». Slik svarer professor og overlege Preben Aavitsland i FHI:

  1. Dette er planlagte konsultasjoner der man kan stoppe personer med feber og luftveissymptomer
  2. Fysioterapeuten kan holde avstand før og etter selve behandlingen
  3. Hygieneregler kan enkelt ivaretas
  4. Man kan planlegge slik at venterommet ikke blir fylt
  5. Alle konsultasjoner loggføres med tanke på eventuelle senere smitteoppsporing

Aavitsland viser til at tiltakene som ble iverksatt 12. mars samlet hadde stor effekt, men at det er vanskelig å skille ut effekten av enkelttiltak. Derfor er våre vurderinger basert på skjønn, understreker han.

Stor usikkerhet

Forbundsleder Gerty Lund i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) sier at det er viktig å se på situasjonen slik den var før vedtaket om å stenge kom 15. mars. Bare dager før hadde en rekke virksomheter og skoler måttet stenge, og det ble usikkerhet rundt fysioterapi, understreker hun.

-Jeg fikk en massiv pågang av medlemmer som ba meg om å gå ut med at vi skulle stenge, noe jeg ikke hadde noen juridisk myndighet til å gjøre. Jeg ble oppringt gjennom hele helgen av engstelige medlemmer. Ryktene hadde begynt å gå om situasjonen i Italia, med skremmende bilder og videoer som ble lagt ut på nettet, forteller Lund.

Kort tid etter kom beskjeden fra helsedirektøren om å stenge dørene.

-Så har diskusjonen nå kommet opp om dette var en riktig vurdering av regjeringen. På en måte tenker jeg at regjeringen ikke hadde noe valg. Man visste at vi var i ferd med å miste kontrollen over smittespredningen i Norge, og at noe måtte gjøres raskt så vi ikke fikk italienske tilstander i Norge. Regjeringen visste også at smittevernutstyr kom til å bli mangelvare, sier hun.

Sårbare pasienter

Forbundslederen viser til at en stor andel av fysioterapeutenes pasienter tilhører risikogruppen, at de er over 65 år og ofte med underliggende sykdommer.

-De skal komme seg til og fra instituttene, og mange gjør det med kollektivtransport. Det er ofte tett med mange personer på instituttene i venteareal og treningssal. Så ja, jeg har forståelse for at regjeringen besluttet som den gjorde, og må innrømme at jeg følte en viss lettelse slik situasjonen var der og da.

Også Anita Iversen som er styremedlem i Næringspolitisk råd understreker usikkerheten som rådet da stengningen ble vedtatt. At fysioterapeutene som helsepersonell kunne være tilgjengelige andre steder i helsetjenesten om det skulle bli manko på helsepersonell, var også en faktor.

Etterpåklokskap

Når Gerty Lund skal være etterpåklok, tenker forbundslederen at fysioterapeutene kanskje kunne klart å holde åpent om det allerede hadde vært satt opp forsvarlige smittevernrutiner.

-Det var det ikke. I evalueringer nå i ettertid tenker jeg det er viktig at vi i NFF er på banen når det skal etableres beredskapsplaner for fremtidige epidemier – for nye epidemier tror jeg vil komme, sier hun.

Anita Iversen er opptatt av at fysioterapeutene ikke kunne sikret seg alt smittevernutstyret de trengte på det tidspunktet uansett, som munnbind og nok desinfeksjon.

-Det var ikke ordnede avtaler med kommuner som distributør til avtalefysioterapeuter, heller ikke hvordan helprivate skulle forholde seg til dette. Ved å holde åpent kunne det på den tiden ha blitt mange tilfeldigheter, og vi kunne risikert helsen til våre fysioterapeuter. Vi kunne også ha blitt ansvarliggjort for smittespredning. Jeg tenker det ville være for risikabelt uten tilstrekkelig utstyr å holde tjenesten åpen, sier Iversen.

Hun mener fysioterapeutene for framtiden må få automatisk tilgang til kommunens utstyrslager og få utstyr derfra.

Store ringvirkninger

I notatet fra FHI har de også sett på antatte ringvirkninger og tiltaksbyrde av å stenge klinikkene. Disse antas å være «store, blant annet økonomiske tap for bedriftene og helsetap for pasientene».

-De negative effektene for pasientene knytter vi til at de fikk færre eller ingen av de fysioterapitjenestene som det var funnet indikasjon for. Dermed kunne man tenke seg forverring av tilstanden eller manglende forbedring, i verste fall varig svekket helse. De negative effektene for klinikkene knytter vi til det økonomiske tapet ettersom dette i stor grad dreier seg om små, private bedrifter som har løpende utgifter til lønn, lokalleie og avskrivninger av til dels dyrt utstyr, sier Aavitsland i FHI.

Her understreker Gerty Lund at hennes store bekymring var to-delt: Medlemmer som mistet inntekten sin over natten og pasientene som fikk rehabiliteringen på vent.

-Konsekvensene av det siste vet vi lite om, men i teorien er det mange som har fått forringet funksjonsnivå og livskvalitet på grunn av manglende fysioterapi.

Spørsmålet er om de økonomiske konsekvensene hadde vært lavere om fysioterapeutene hadde holdt åpent hele veien. Her forteller den norske forbundslederen at hun nylig var i kontakt med svenskenes forbundsleder Stefan Jutterdal.

-Han forteller at de ikke ble pålagt å stenge i Sverige, men pasientene uteble. De var nede i kun 40 prosent oppmøte i starten. Nå er det rundt 50 til 60 prosent av pasientene som møter, sier Lund.

Powered by Labrador CMS