Fysioterapeuter har fått advarsler etter å ha satt injeksjoner.

NFF sier ja til injeksjonsbehandling

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) stiller seg positiv til at fysioterapeuter kan gi injeksjonsbehandling som legens medhjelper.

Publisert

Helsepersonelloven åpner for at fysioterapeuter på visse vilkår kan opptre som medhjelper for leger ved injeksjonsbehandlinger. 23. september vedtok forbundsstyret i NFF støtte til injeksjonsbehandling – på visse vilkår.

Forbundsstyret presiserer at behandlingene må gjøres faglig forsvarlig og innenfor gjeldende regelverk.

Forbundsstyrets vedtak:

«NFF er positive til at fysioterapeuter kan gi injeksjonsbehandling som legens medhjelper innenfor faglig forsvarlighet og gjeldende lovverk. NFF fremhever den enkelte fysioterapeuts krav til faglig forsvarlig behandling og pasientens informerte samtykke. NFF informerer om gjeldende regelverk og vil fremme NFFs politikk overfor myndighetene, beslutningstakere og aktuelle organisasjoner. NFFs hovedfokus er god praksis, gjøre kloke valg samt å delta aktivt i fagutvikling.»

Medhjelper må ha tilstrekkelig kunnskap

Fysioterapeutenes virksomhet reguleres i paragraf 4 i helsepersonelloven, hvor det blant annet henvises til forsvarlighetskravet for fysioterapeuter og annet helsepersonell. Ut ifra lovverket er fysioterapeuter som foretar injeksjonsbehandlinger, å anse som legens medhjelper, skriver NFF på sine nettsider.

Les også: Fysioterapeuter har fått advarsel etter å ha injisert med kortison

Forbundet minner om at legen er ansvarlig for injeksjonsbehandling, også der fysioterapeuten er medhjelper. Det betyr at legen må undersøke pasienten, avgjøre hvilke medisiner som skal benyttes, forskrive medisinene og bestemme behandlingsmåte. Legen må i tillegg forsikre seg om at medhjelper har tilstrekkelig kunnskap til å være medhjelper. Videre må legen være til stede for å sikre at behandlingen gjennomføres forsvarlig, samt håndtere eventuelle bivirkninger.

God praksis og kloke valg

Fysioterapeuter har ikke adgang til å gi medisiner eller motta forskrivning på medisiner for å selv velge hvilken medisin man vil gi, heller ikke å avgjøre dosering og behandling. Dersom det gjøres, er det brudd på helsepersonelloven, noe som kan føre til advarsel eller tap av autorisasjon for både legen og fysioterapeuten.

– NFFs hovedfokus er at fysioterapeuter skal drive god praksis, gjøre kloke valg og delta aktivt i fagutvikling, sier forbundsleder Gerty Lund.

Fysioterapeuten følger opp saken.

Les også:

Hun ønsker debatt om injeksjonsbehandling velkommen

– Fysioterapeuter bør ikke sette kortisonsprøyter

Injeksjoner: – God skolering viktigere enn yrkestittel

Powered by Labrador CMS