Injeksjoner bør gjøres av leger og ikke fysioterapeuter, mener idrettsfysioterapeut Håvard Moksnes. Foto: Irene Mårdalen
Injeksjoner bør gjøres av leger og ikke fysioterapeuter, mener idrettsfysioterapeut Håvard Moksnes. Foto: Irene Mårdalen

Fysioterapeuter bør ikke sette kortisonsprøyter, mener Moksnes

Injeksjoner med kortison er ikke fysioterapi og bør forbeholdes legene, mener idrettsfysioterapeut Håvard Moksnes.

Publisert Sist oppdatert

- Injeksjoner er medisinsk behandling, og bør gjøres av leger. Vi fysioterapeuter er aktive rehabiliterører, og bør konsentrere oss om å gjøre den jobben best mulig, sier Moksnes.

Les også Fysiofondet bevilget 3.2 millioner til PFF

Han jobber til daglig ved Idrettens helsesenter, Olympiatoppen og Senter for idrettsskadeforskning, og har tett kontakt med leger i forbindelse med behandlinger.

Moksnes innser at hans arbeidshverdag, med direkte tilgang til leger, gjør det enklere å be leger vurdere å sette injeksjoner, når han mener det kan være nyttig.

- Jeg forstår at fysioterapeuter som ikke har en slik direkte tilgang til idrettsleger og ortopeder, kan bli fristet til å sette injeksjoner selv. Men fysioterapeuter som er sertifisert til å sette injeksjoner, skal uansett ikke gjøre det uten lege til stede, sier Moksnes.

Legene er best på injeksjoner

Han mener legene generelt har langt større kunnskap om farmakologi, enn fysioterapeuter, og dermed er bedre rustet til å sette injeksjoner på rett indikasjon.

I tillegg har de fleste ortopedene og idrettslegene lang og god erfaring med indikasjoner og hvordan de setter injeksjoner. God teknikk kan være avgjørende for å få gode resultater.

- Vi bør konsentrere oss om det vi er gode på, nemlig fysioterapi, og overlate injisering til de som er best skolert for det, sier Moksnes.

Les også Helsetilsynet har gitt advarsler til fysioterapeuter som setter injeksjoner

Risiko for fysioterapifaget

Han mener fysioterapeuter som setter sprøyter også utgjør en risiko for faget. Moksnes frykter blant annet at fysioterapeuter glemmer grunnjobben som fysioterapeut, når de velger å utdanne seg til å sette injeksjoner. I tillegg er han redd de fristes til å overbehandle eller feilbehandle skader.

- Jeg er redd for at fysioterapeuter som setter injeksjoner bruker for mye tid på å lære seg dette nye fagområdet. Fysioterapi har blitt mer og mer spesialisert, og det krever interesse for å bli god på for eksempel behandling av knær eller skuldre. Vi bør bruke vår tid og energi på å utvikle oss faglig på aktiv forskningsbasert behandling, fremfor å overta oppgaver legene bør ha. Jeg kan sikkert bli god til å sette injeksjoner, men da vil det gå på bekostning av min kunnskap om å behandle et kne aktivt, sier Moksnes.

Kortison ikke bedre enn trening
Han mener fysioterapeuter også kan komme i risiko for å selge inn for raske løsninger til pasientene. Løsninger som er godt dokumentert at ikke er bedre enn aktiv behandling.

En randomisert kontrollert studie om effekten av kortison sammenlignet med fysioterapi for ensidig lateral epikondylalgia (tennisalbue) fra Australia, viser at fysioterapi og placebo injeksjon har bedre effekt enn kortisoninjeksjon.

En norsk pilotstudie fra 2019, av Marte Narum ved Universitetet i Oslo, viste at tung og langsom styrketrening har effekt for pasienter med tennisalbue. 15 prosent av deltakerne i studien hadde fått kortison som behandling tidligere.

Les studien fra Australia her:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23385272/

 

Les studien til Narum her

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/68035/8/Narum-Prosjektoppgave-2019-PDF.pdf

Powered by Labrador CMS