NFFs forbundsleder Gerty Lund (t. v) sammen med regionleder Hans Leo Dagsvik (Region Nord), Sissel Hovland (Region Sør-Øst), Aslaug Kleiveland (Region Vest) og Ann-Elin Myklebust (Region Midt). Hovland er den eneste av de sittende regionlederne som kan gjenvelges til høsten. Myklebust har allerede fratrådt sitt verv.

Nye kandidater har meldt seg til regionledervervene i NFF

Nominasjonsfristen gikk ut søndag. I løpet av helgen har tre av regionene fått nye navn på blokka.

Publisert

Mellom 15. og 25. september skal det velges regionledere i de fem regionene i Norsk Fysioterapeutforbund. Regionleder velges av medlemmene i egen region, og valgperioden er på tre år.

Fristen for å nominere kandidater gikk ut søndag. To dager før var status 11 kandidater fordelt på de fem regionene.

Region Oslo-området: 1
Region Sør-Øst: 1
Region Vest: 4
Region Midt: 3
Region Nord: 2

Mulig konkurranse i Oslo

Bildet har endret seg noe i løpet av helgen.

Maria Andreassen leder regional valgkomité i Oslo-området.

Region Oslo-området, som har flest medlemmer av NFF-regionene, hadde fredag kun én kandidat til regionledervervet. Nå kan de få en til.

– Vi har fått en som er interessert og skal ha en samtale med vedkommende i morgen for å finne ut om personen ønsker å stille som kandidat, sier Maria Andreassen, leder av regional valgkomité i Region Oslo-området, til Fysioterapeuten mandag.

...og i Region Sør-Øst

Konkurranse kan det også bli i sør-øst. En person til har uttrykt ønske om å stille til valg, opplyser Hildegunn Adde, leder av den regionale valgkomiteen.

– Vi kommer til å gjennomføre intervjurunde med de to aktuelle kandidatene om noen uker, sier Adde.

Inhabil

Region Nord, som fra før hadde to kandidater, får etter alt å dømme en tredje.

– Vi har fått inn en søknad i løpet av helgen, opplyser Hanne Bæhr Henriksen, leder av den regionale valgkomiteen.

Hun er imidlertid i slekt med kandidaten og har meldt seg inhabil i saksbehandlingen og innstillingen til regionledervervet.

Valgkomiteene i Midt-Norge og i vest fikk ikke inn flere kandidater i løpet av helgen.

Fire av de fem sittende regionlederne har hatt vervet i tre perioder og kan ikke gjenvelges.

Les også:

Kun én kandidat til å lede NFFs største region: – Veldig overraskende

Regionlederbytte i Midt-Norge: – Vemodig, sier avtroppende

Ingen motkandidater til forbundsledervervet i NFF: – Organisasjonen bør tåle at vi har utfordrere

Gerty Lund tar gjerne tre nye år som forbundsleder i NFF: – Mye jeg har ugjort

Powered by Labrador CMS