NFFs forbundsleder Gerty Lund (t. v) sammen med regionleder Hans Leo Dagsvik (Region Nord), Sissel Hovland (Region Sør-Øst), Aslaug Kleiveland (Region Vest) og Ann-Elin Myklebust (Region Midt). Hovland er den eneste av de sittende regionlederne som kan gjenvelges til høsten. Myklebust har allerede fratrådt sitt verv.
NFFs forbundsleder Gerty Lund (t. v) sammen med regionleder Hans Leo Dagsvik (Region Nord), Sissel Hovland (Region Sør-Øst), Aslaug Kleiveland (Region Vest) og Ann-Elin Myklebust (Region Midt). Hovland er den eneste av de sittende regionlederne som kan gjenvelges til høsten. Myklebust har allerede fratrådt sitt verv.

Nye kandidater har meldt seg til regionledervervene i NFF

Nominasjonsfristen gikk ut søndag. I løpet av helgen har tre av regionene fått nye navn på blokka.

Publisert

Mellom 15. og 25. september skal det velges regionledere i de fem regionene i Norsk Fysioterapeutforbund. Regionleder velges av medlemmene i egen region, og valgperioden er på tre år.

Fristen for å nominere kandidater gikk ut søndag. To dager før var status 11 kandidater fordelt på de fem regionene.

Region Oslo-området: 1
Region Sør-Øst: 1
Region Vest: 4
Region Midt: 3
Region Nord: 2

Mulig konkurranse i Oslo

Bildet har endret seg noe i løpet av helgen.

Maria Andreassen leder regional valgkomité i Oslo-området.
Maria Andreassen leder regional valgkomité i Oslo-området.

Region Oslo-området, som har flest medlemmer av NFF-regionene, hadde fredag kun én kandidat til regionledervervet. Nå kan de få en til.

– Vi har fått en som er interessert og skal ha en samtale med vedkommende i morgen for å finne ut om personen ønsker å stille som kandidat, sier Maria Andreassen, leder av regional valgkomité i Region Oslo-området, til Fysioterapeuten mandag.

...og i Region Sør-Øst

Konkurranse kan det også bli i sør-øst. En person til har uttrykt ønske om å stille til valg, opplyser Hildegunn Adde, leder av den regionale valgkomiteen.

– Vi kommer til å gjennomføre intervjurunde med de to aktuelle kandidatene om noen uker, sier Adde.

Inhabil

Region Nord, som fra før hadde to kandidater, får etter alt å dømme en tredje.

– Vi har fått inn en søknad i løpet av helgen, opplyser Hanne Bæhr Henriksen, leder av den regionale valgkomiteen.

Hun er imidlertid i slekt med kandidaten og har meldt seg inhabil i saksbehandlingen og innstillingen til regionledervervet.

Valgkomiteene i Midt-Norge og i vest fikk ikke inn flere kandidater i løpet av helgen.

Fire av de fem sittende regionlederne har hatt vervet i tre perioder og kan ikke gjenvelges.

Les også:

Kun én kandidat til å lede NFFs største region: – Veldig overraskende

Regionlederbytte i Midt-Norge: – Vemodig, sier avtroppende

Ingen motkandidater til forbundsledervervet i NFF: – Organisasjonen bør tåle at vi har utfordrere

Gerty Lund tar gjerne tre nye år som forbundsleder i NFF: – Mye jeg har ugjort

Powered by Labrador CMS