Lederen av regional valgkomité i Region Oslo-området, Maria Andreassen (innfelt), skulle gjerne sett at flere var interessert i vervet som regionleder.

Kun én kandidat til å lede NFFs største region: – Veldig overraskende

Regionen med flest medlemmer i NFF, Oslo-området, har kun én kandidat til vervet som regionleder, to dager før nominasjonsfristen går ut. Slik er interessen i de andre regionene.

Publisert Sist oppdatert

Regionen med flest medlemmer i NFF-systemet, Oslo-området, har kun én kandidat til vervet som regionleder, to dager før søknadsfristen går ut. Slik er interessen i de andre regionene.

Mellom 15. og 25. september skal det velges regionledere i de fem regionene i Norsk Fysioterapeutforbund. Regionleder velges av medlemmene i egen region, og valgperioden er på tre år.

En i Oslo

NFF har oppfordret medlemmer til å nominere seg selv eller andre til regionledervervene. Søndag 22. mai er siste frist for å foreslå kandidater. To dager før nominasjonsfristen utløper, har de fem regionene til sammen 11 kandidater som ønsker å stille. I Region Oslo-området og Region Sør-Øst har medlemmene kun én kandidat hver som kan velges.

– Det er veldig overraskende, siden vi er regionen med flest medlemmer, sier Maria Andreassen, leder av regional valgkomité i Region Oslo-området.

Tidligere var fem personer foreslått, men kun en har takket ja til å stille som kandidat per nå, opplyser hun.

– Jeg skulle gjerne sett at det var flere som meldte interesse på eget initiativ, enten ved å ta kontakt og stille spørsmål til oss i komiteen om vervet, eller å melde seg selv som kandidat.

– Sliter med å nå den passive massen

Andreassen tror det sitter langt inne for mange å melde seg som kandidat, simpelthen fordi man ikke vet om man er en god nok kandidat. Karianne Bruun Haugen har vært regionleder i Oslo-området i tre perioder og kan ikke ta gjenvalg.

– Man sammenligner seg kanskje med henne, som har tilegnet seg masse kunnskap og erfaring.

Valgkomitélederen sier det har vært utfordrende å nå ut til medlemmene.

– Jeg har inntrykk av at det er kun de som er involvert i NFF på en eller annen måte, de som har diverse verv, som engasjerer seg mest. Det vil si at vi når mer ut til den aktive massen og sliter med å finne ut hvordan vi skal nå ut til den passive massen. Da er vi avhengige av at den passive massen også bidrar til å hjelpe oss med å finne de personene som kan være aktuelle. Når vi har få forslag på kandidater, så er det en fare for at vi går glipp av kandidater som faktisk har mye å bidra med i dette vervet. Og det beste hadde vært om vi hadde kunne hatt en kamp om vervet med gode kandidater, sier Maria Andreassen.

En i sørøst

Region Sør-Øst har også kun én kandidat til regionledervervet. Det er sittende regionleder Sissel Hovland, som ønsker gjenvalg.

Sissel Hovland er klar for å lede Region Sør-Øst også i neste valgperiode.

– Vi tror mange tenker at nåværende regionleder har gjort en bra jobb, og de ser kanskje ikke behovet for et skifte allerede nå. Vi tenker at medlemsmassen er tilfreds med sittende leder, sier Hildegunn Adde, leder av valgkomiteen i Region Sør-Øst. Hun legger samtidig til at det hadde vært spennende med flere kandidater.

– Ved tidligere valg har det samme skjedd som denne gangen, at når sittende regionleder tok gjenvalg, så kom det ikke forslag på nye kandidater. Men når det skulle ansettes ny, så var interessen stor, sier Adde.

Fire i vest

Tendensen ser ut til å være lik andre steder. I Region Vest har Aslaug Kleiveland sittet som regionleder i tre perioder og er dermed ikke valgbar. Nå har fire kandidater meldt seg som regionlederkandidater til høstens valg, forteller Gjøri Skjerdal, leder av den regionale valgkomiteen.

Valgkomitéleder Gjøri Skjerdal gleder seg over at fire har meldt sin interesse for regionledervervet i vest.

– Vi er godt fornøyd med antall søkere. Alle er godt kvalifiserte og har et stort engasjement for NFF. Det blir utfordrende å innstille én person, men jeg er uansett trygg på at vi ender opp med en solid kandidat til regionledervervet, sier Skjerdal.

Hun tolker interessen som at folk ønsker å bidra til å synliggjøre fysioterapifaget og fremme interessene til NFFs medlemmer. Vervet som regionleder er lønnet med 830.000 kroner i året, 78 prosent av forbundsleders godtgjørelse.

– At det er en lønnet fulltidsstilling, tror jeg bidrar til å øke attraktiviteten og tiltrekke personer med høy kompetanse, sier Gjøri Skjerdal.

Tre i Midt-Norge

Også i Region Midt har sittende regionleder hatt vervet i tre perioder og kan ikke ta gjenvalg. Ann-Elin Myklebust sluttet nylig som regionleder for å gå over til ny jobb. Jan Frode Rønning er valgt som regionleder for resten av inneværende periode. Han stiller som regionlederkandidat i neste periode som en av i alt tre kandidater.

– Vi har ikke vært bortskjemt med mange kandidater til de ulike vervene tidligere, så vi må si oss godt fornøyd med tre kandidater til regionledervervet. Dette sikrer at regionen får et reelt valg, sier Kenneth Aasegg, leder av valgkomiteen i Region Midt.

Kenneth Aasegg er godt fornøyd med å ha tre kandidater til regionledervervet i Midt-Norge.

Han opplyser at flere enn de tre kandidatene har vist interesse, men at de av ulike årsaker ikke har anledning til å stille til valg i kommende periode.

– Samtidig må vi være ærlige og si at av regionens 1500 medlemmer er det ikke en solid andel av disse som viser interesse for eller melder seg som kandidater til årets valg, sier Aasegg.

Han forteller også at interessen for styrevervene er lavere ved dette valget enn tidligere.

– Vi har i utgangspunktet kandidater til alle vervene, men vi skulle ønsket oss en bedre dekning i geografi, arbeidssted og alder. Uavhengig av verv vil få kandidater gi en smalere representasjon av regionens medlemmer og fravær av reelle valg, sier Aasegg.

To i nord

Regionleder Hans Leo Dagsvik i Region Nord er den fjerde av de sittende regionlederne som ikke kan gjenvelges. Valgkomiteen i regionen har åtte navn på blokka, hvorav to har sendt inn søknad i skrivende stund.

– Vi er fornøyd med det totale antallet, men tar gjerne imot flere, sier Hanne Bæhr Henriksen, leder av den regionale valgkomiteen.

Valgkomiteen fikk opp antall navn «etter å ha tatt noen telefoner».

– Vi er glade for at engasjementet er stort når vi tar kontakt, sier Henriksen.

Flere har samtidig gitt tilbakemelding om at forpliktelser i nåværende arbeid gjør timingen vanskelig denne gangen.

– Vi opplever at når vi tar kontakt, har man ikke tenkt tanken på selv å stille, men de kan foreslå andre aktuelle kandidater. Vi tror det sitter dyktige ledere der ute som vi fortsatt ikke kjenner til. Erfaringsmessig utvikler noen seg videre fra klinikere til ledere, sier Henriksen.

Les også:

Ingen motkandidater til forbundsledervervet i NFF: – Organisasjonen bør tåle at vi har utfordrere

Gerty Lund tar gjerne tre nye år som forbundsleder i NFF: – Mye jeg har ugjort

Powered by Labrador CMS