Tor Frithjof Wigers Larsen er leder av sentral valgkomité i NFF.

Ingen motkandidater til forbundsledervervet i NFF: – Organisasjonen bør tåle at vi har utfordrere

Gerty Lund har foreløpig ingen utfordrere til vervet som forbundsleder på høstens landsmøte.

Publisert

Mer enn 50 personer skal velges til ulike verv på NFFs hovedlandsmøte i november. 2. mai møttes sentral valgkomité for å lage en grovskisse av innstillinger til ulike råd, utvalg, komiteer og styrer.

– Må anta organisasjonen er fornøyd

Fra før er det kjent at forbundsleder Gerty Lund ønsker en ny treårsperiode. Det store spørsmålet er om andre har meldt interesse for vervet.

– Det kom ingen utfordrere til forbundsledervervet. Det betyr at vi på nåværende tidspunkt har én kandidat som vi går videre med, sier Tor Frithjof Wigers Larsen, leder av sentral valgkomité i NFF, til Fysioterapeuten.

– Er du fornøyd med det?

– Det viktigste for valgkomiteen er at det har vært et engasjement, og at det forhåpentligvis har vært mange som har vurdert om de har lyst til å stille, eller hatt mulighet til å kunne foreslå andre. Så lenge det ikke har kommet flere kandidater på bordet til valgkomiteen, må vi anta at organisasjonen er veldig fornøyd med det arbeidet Gerty så langt har gjort i løpet av sine to og et halvt år i organisasjonen, sier Larsen.

– Bør tåle utfordrere

I april uttrykte han et ønske om valgkamp med motkandidater.

– Overrasker det deg at ingen vil utfordre forbundslederen?

– Jeg vil ikke si jeg er overrasket verken på den ene eller andre måten. Men det hadde ikke gjort noe. Organisasjonen bør tåle at vi har utfordrere til verv, sier Larsen.

Han legger til at flere av de andre ledervervene har flere enn én kandidat.

– Vi synes det er svært oppløftende for demokratiet i forbundet.

13. og 14. juni skal valgkomiteen ha heldagsmøte. Der skal komitémedlemmene vurdere hvilke kandidater de skal dybdeintervjue og hvem de kan gjennomføre enklere intervjuer med, forteller Larsen.

Valgkomiteens innstilling blir publisert i midten av oktober.

Powered by Labrador CMS