70.000 unge utenfor arbeidslivet

Det er like mange unge som ikke jobber eller tar utdanning som all ungdom i Bergen og Kristiansand til sammen.

Publisert

Antallet unge i Norge som hverken er i jobb, utdanning eller annen opplæring stiger ifølge Finansavisen. I 2006 var seks prosent i alderen 15–29 år utenfor enhver kjent aktivitet. I 2013 var andelen «Not in Employment, Education or Training» («NEET») steget til syv prosent. Det betyr at 70.000 mennesker på vei inn i voksenlivet var uten noen kjent form for produktiv virksomhet, 19.000 flere enn i 2006.

Ledig, ufør eller hjemmeværende

De fleste av disse 70.000 (41.000) regnet seg som arbeidsledige. I tillegg betraktet 13 prosent seg som arbeidsuføre, mens hver fjerde kvinne regnet seg som hjemmeværende.

Der NEET-andelen er 7 prosent i Norge, er EU-snittet på 16 prosent. Samtidig er total arbeidsledighet i Norge på 3,7 prosent, mot EU-snittet på 10,1 prosent, skriver Finansavisen.

- Det virker sannsynlig at NEET-andelen kunne vært lavere, når man sammenligner med NEET og ledighet i andre land, sier seniorforsker Simen Markussen ved Frischsenteret, en stiftelse for samfunnsøkonomisk forskning, til Finansavisen.

Noe selvvalgt

- Dette er unge mennesker i mange kategorier. Noen er hjemmeværende av eget ønske, og de forsørges av familien. Det er ingen grunn til å være bekymret over disse. Andre er uføre, sikkert både med gode og dårlige grunner. Vi har arbeidsledige, men også flere som jobber i familiebedriften, og når de regnes til NEET er vel det fordi de jobber svart.

Markussen mener at et høyt og stigende antall NEET krever fokus:

- Mange som er bekymret over velferdsstatens ve og vel vil være bekymret over utviklingen i denne gruppen. Det er en veldig sterk tendens til at man forblir utenfor. Dette er for mange starten på en langvarig utenfortilværelse eller starten på en trygdekarriere, sier Markussen til Finansavisen.

SSB har fulgt 2008-kullet av NEET, og finner at bare 42 prosent av disse var i jobb i 2012. I tillegg var 7 prosent i utdanning.

Kilde: Finansavisen

Powered by Labrador CMS