Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatters mening.

Illustrasjonsfoto: Votering fra Hovedlandsmøtet 2019

Kjære tillitsvalgte og landsmøtedelegater!

Kommentar til sak i Fysioterapeuten 21.10.22 «Underskuddet i Norsk Fysioterapeutforbund betydelig større enn først antatt».

Nina-Margrethe Theodorsen

Skrevet av Nina-Margrethe Theodorsen, medlem i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF).

Dere skal snart samles til hovedlandsmøte på Gardermoen. Landsmøtet er NFFs øverste organ, og dere representerer alle medlemmene i organisasjonen. En av de viktigste sakene er å vedta et rammebudsjett som gir organisasjonen en trygg og forutsigbar drift den neste landsmøteperioden. Dere får i år en svært vanskelig oppgave, dere skal dekke inn et underskudd på over 3 millioner kroner! Uansett hvordan dere velger å gjøre dette vil dette gå utover medlemmene. Det vil skje enten med nedbemanning av sekretariatet som vil øke arbeidspresset på de ansatte, som igjen vil føre til et redusert tilbud til medlemmene - eller ved en økning av medlemskontingenten. Eller en kombinasjon av begge deler.

Et budsjett uten kontroll

Det ble meldt et underskudd i overkant av 1 million kroner i september 2022 fra Generalsekretær og Forbundsleder. Når det så mindre enn to måneder senere blir meldt om et ytterlige underskudd på 2 millioner kroner er det grunn til bekymring. Det er et budsjett uten kontroll. Her er det noen som ikke har fulgt med i timen og er sitt ansvar bevisst. Dette bekreftes gjennom sak i Fysioterapeuten 21.10.22 der Generalsekretær uttaler at han ikke har hatt nødvendig kontroll i prosessen, og Forbundsleder sier hun ikke har vært informert.

Total ansvarsfraskrivelse

Forbundsleder sammen med Forbundsstyret skal i henhold til NFFs lov 14.2 punkt 3 «fastsette planer og budsjetter for forbundets virksomhet og holde seg orientert om forbundets økonomiske stilling og påse at dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll». Når da Forbundsleder går ut i Fysioterapeuten og sier hun ikke er blitt informert underveis er det en total ansvarsfraskrivelse. I en slik situasjon har Forbundsleder og Forbundsstyret plikt til å etterspørre nødvendig informasjon og følge opp Generalsekretær for å få kontroll på situasjonen. Slik situasjonen er nå opplever medlemmene at NFFs økonomiske situasjon overhodet ikke er under kontroll.

Vi må ha tillit til ledelsen

En annen viktig oppgave for Hovedlandsmøtet er valg. Valg til Forbundsstyret. Det er viktig at landsmøtet, eller grasrota, har tillit til ledelsen i organisasjonen. Så kjære tillitsvalgte og landsmøtedelegater: Ansvaret for å stake ut rett kurs for NFF ligger hos dere. For medlemmene i NFF.

Tilsvar fra forbundsleder i NFF, Gerty Lund, kan leses her.

Powered by Labrador CMS