Stian Engen er bekymret for den økonomiske utviklingen i NFF

Underskuddet i Norsk Fysioterapeutforbund betydelig større enn først antatt

To millioner mer i underskudd enn først antatt. Dette viser ferske prognoser som ble lagt frem for sekretariatet i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) i dag. Nå venter tøffe tider for organisasjonen. - Vanskelig å unngå nedbemanning, sier generalsekretær. - Jeg har ikke blitt informert underveis etter siste forbundsstyremøte, sier forbundsleder. - Forventer involvering, sier tillitsvalgt.

Publisert Sist oppdatert

– Prognosene viser en forverring på nesten to millioner kroner sammenlignet med prognosene vi la frem i september. Det er alvorlig og bekymringsfullt, sier generalsekretær Stian Rugsveen Engen i en pressemelding på fysio.no. Engen anbefaler blant annet å nedsette en arbeidsgruppe for å se på hva som kan gjøres av ulike tiltak fremover.

Setter på bremsene

Overskridelsene skyldes ifølge generalsekretæren blant annet høyere personalkostnader, der særlig pensjonskostnadene er høyere enn forventet. I tillegg har et IT-utviklingsprosjekt kostet langt mer enn budsjettert.

– Vi har satt bremsene på for hele organisasjonen, og vil nå se på hva sekretariatet og organisasjonen for øvrig skal levere fremover. Det er ingen tvil om at vi har hatt et for høyt aktivitetsnivå, og det kan ikke fortsette, sier Engen i pressemeldingen.

Og fortsetter:

– Det er kort tid igjen av året, og derfor begrenset hvor mye vi klarer å spare i 2022. Samtidig får en del av underskuddet konsekvenser for den neste rammebudsjettperioden fra 2023 til 2025. Vi må derfor se på tiltak, sammen med de tillitsvalgte, for å redusere utgiftene. I tillegg vil vi se på hva som kan øke inntektene.

Fysioterapeuten har vært i kontakt med Engen etter at de nye tallene ble kjent:

Hva legger du i å «sette bremsene på»?

- Det å sette bremsene på betyr innkjøpsstopp, ingen reiseaktivitet, innleiestopp, overtidsstopp for sekretariatet, sier han til Fysioterapeuten.

Anbefaler arbeidsgruppe

Hvilke mer aktive og alvorlige tiltak kan komme på bordet som den nye arbeidsgruppen skal diskutere?

- Det er for tidlig å svare på. Forbundsstyret skal nå behandle saken og fatte sitt vedtak med tanke på videre tiltak. Forslaget om en arbeidsgruppe er generalsekretær sin anbefaling til forbundsstyret.

En nedbemanning er jo i en helt annen gate når det kommer til å ta aktive grep, som kan få store følger for ansatte i NFF. Hva er de mest alvorlige følgene for de som jobber i NFF – slik du ser det nå?

- Det er for tidlig å kunne svare ut dette før Forbundsstyret har behandlet saken.

Inntektssvikt

Som en kommentar til inntektssvikten, som ifølge de oppdaterte tallene er på ca. 900.000 kr, sier Engen:

-Jeg har full forståelse for at medlemmene ønsker å få svar på hvorfor inntektssvikten ikke ble oppdaget tidligere, samt hvorfor vi ikke har satt i verk sparetiltak på et tidligere tidspunkt. Nå ønsker jeg først å informere forbundsstyret. De møtes torsdag 27. oktober. Etter det kan jeg komme tilbake med mer utdypende svar.

Kurs og arrangementer gjennomføres som planlagt

Hvordan vil medlemmene merke tiltakene?

- Planlagte kurs og arrangementer gjennomføres. De ansatte i sekretariatet har en presset arbeidssituasjon, det er jeg godt kjent med. Det er helt tydelig at det er mitt ansvar å prioritere og sørge for en forsvarlig arbeidsbelastning og arbeidsmiljø for ansatte. Tiltakene kan bety noe lengre saksbehandlingstid for saker som behandles av sekretariatet.

Hva kan skje med kvaliteten på tjenestene i denne perioden?

- Hvis du nå sikter til perioden frem til jul vil ikke kvaliteten på tjenestene endres. Det er for tidlig å svare på om kapasitet og kvalitet på tjenestene til medlemmene vil reduseres som følge av endrede rammebetingelser.

- Vanskelig å unngå nedbemanning

Er det mulig å unngå en nedbemanning i sekretariatet slik som situasjonen er?

- I overkant 40% av de totale kostnadene i NFF er personalkostander. Slik situasjonen ser ut nå er det vanskelig å se at vi kan unngå det i NFF. Jeg understreker at styret ikke har behandlet saken enda. En eventuell nedbemanning innebærer involvering og drøfting med tillitsvalgte. Det er viktig at tillitsvalgte involveres i dette arbeidet. På den andre siden bør vi i NFF fokusere videre på rekruttering av medlemmer, noe som vil ha betydning for inntektene våre.

Opplever du at du som generalsekretær har hatt den kontrollen du burde hatt i denne prosessen?

- Nei, jeg har ikke hatt den nødvendige kontrollen jeg burde hatt i denne prosessen.

Har du den tilliten du som generalsekretær trenger fra Forbundsstyret?

- Det er et spørsmål som Forbundsstyret må svare på.

Ole Eskil Edvardsen, tillitsvalgt i NFFs sekretariat

Tillitsvalgt: - Forventer involvering

Vi synes det er svært alvorlig at vi nå blir presentert for tall som avviker såpass mye fra de tallene som helt nylig ble presentert for oss – og mulige alvorlige konsekvenser for de ansatte, sier Ole Eskil Edvardsen i en kommentar til Fysioterapeuten. Edvardsen er tillitsvalgt for de ansatte i Norsk Fysioterapeutforbunds sekretariat.

Og følger opp med:

- Vi tolker informasjonen som nå kommer dithen at dette kan få følger for arbeidsplassen. Vi er også bekymret for arbeidsmiljøet i lys av den usikkerheten som nå har oppstått i sekretariatet. Dette må sees i lys av en allerede presset arbeidssituasjon med høyt trykk fra organisasjonen som helhet. Vi er svært opptatt av og forventer at vi fremover blir involvert i de prosessene ledelsen anser som nødvendige.

Forbundsleder i NFF, Gerty Lund

Forbundsleder: - Urovekkende

Forbundsleder i NFF, Gerty Lund, har følgende kommentar til Fysioterapeuten etter at de nye prognosene ble kjent:

- Det er overraskende og urovekkende at jeg ikke er blitt varslet om utviklingen før tirsdag denne uken. Jeg har ikke blitt informert underveis etter siste forbundsstyremøte. Prognosen den gangen var ille nok, men jeg satt med en forståelse av at det nå var bedre oversikt og kontroll på økonomifunksjonen.

Hvordan vil dette vil påvirke organisasjonen det neste – og de neste årene?

- Det er for tidlig å si, men det klart at forslag til rammebudsjett for de neste tre årene må revideres og sendes ut til delegatene (til Hovedlandsmøtet, red.anm.) så raskt som mulig etter revidering.

Hvordan vil medlemmene merke et begrenset økonomisk spillerom i NFF?

- I det daglige tror jeg medlemmene ikke kommer til å merke så stor forskjell på kort sikt. Nå må vi ha en grundig gjennomgang og se hvor vi kan ta innsparinger. Dette må jeg komme tilbake til.

Hva med de ansatte i sekretariatet?

- Det er for tidlig å si. I første omgang innkjøpsstopp, ingen reiseaktivitet, innleiestopp og overtidsstopp.

Har Forbundsstyret fortsatt tillit til generalsekretær?

- Dette må jeg svare på etter neste styremøte.

Neste forbundsstyremøte i NFF avholdes førstkommende torsdag.

For ordens skyld: Fysioterapeuten utgis av Norsk Fysioterapeutforbund (NFF).

Powered by Labrador CMS