Doktorgrad

Illustrasjonsfoto

Fatigue hos pasienter med sarkoidose forverres ikke av trening med høy intensitet

Doktorgradssammendrag

Anita Grongstad, fysioterapeut, ph.d., LHL-sykehuset Gardermoen. Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo (UiO).

Hovedveileder: Anne Edvardsen, LHL-sykehuset Gardermoen.

Biveiledere: Nina K. Vøllestad, UiO og Martijn Spruit, CIRO, Nederland.

Originaltittel: Sarcoidosis; Fatigue and Exercise.

Digital disputas fant sted den 2. Februar 2021.

Sarkoidose er en sjelden sykdom som kan ramme de fleste organ i kroppen men hvor 90% får affeksjon av lungene. Hos de fleste pasienter med sarkoidose er fatigue (ekstrem utmattelse) et uttalt problem i tillegg til redusert kondisjon og muskelstyrke. Trening anbefales derfor som en del av behandlingstilbudet.

Trening med høy intensitet er effektivt for å bedre både kondisjon og muskelstyrke. Hos pasienter med sarkoidose har man fryktet at høyintensiv trening kan forverre fatigue, derfor har trening med moderat intensitet blitt anbefalt for denne pasientgruppen. Hovedhensikten med prosjektet var å undersøke om pasienter med sarkoidose kan nyttiggjøre seg trening med høyere intensitet uten å forverre fatigue.

For å undersøke hvordan trening med ulik intensitet påvirket fatigue på kort sikt, gjennomført vi to overkrysningsstudier. En studie for kondisjon hvor pasientene først gjennomførte en økt med 4 x 3 minutters intervaller på tredemølle med høy intensitet (85% av HFpeak). Uken etterpå gjennomførte de en kontinuerlig økt med moderat intensitet (70% HFpeak). Øktene ble likestilt ved at hver pasient brukte like mange kcal på den moderate økten som de hadde brukt på den høyintensive intervalløkten. Ved styrketrening ble pasienten randomisert til enten å starte med en høyintensiv styrkeøkt med 4 serier x 5RM på fire ulike treningsapparater eller en moderat intensiv økt med 2 serier x 25 repetisjoner på de samme fire apparatene. Uken etter gjennomførte de motsatt økt, og de to øktene ble likestilt i forhold til volum (serier x reps x kg). Fatigue ble rapportert rett før, rett etter og 24 timer etter hver av de fire treningsøktene. Videre gjorde vi en pre-poststudie for å undersøke hvordan 4-ukers lungerehabilitering med høyintensiv trening påvirket kondisjon (VO2max) og fatigue hos pasienter med lungesarkoidose, og om grad av fatigue før rehabilitering påvirket evnen til å bedre kondisjon i løpet av 4 uker. For å undersøke endring av fatigue etter en enkelt treningsøkt ble VAS 0-100 mm bruk mens Fatigue Assessment Scale (FAS) ble brukt for å fange opp endring av fatigue etter fire uker.

Hovedfunnene var at fatigue ikke ble forverret i etterkant av treningsøktene med høy intensitet sammenlignet med moderat intensitet, hverken ved kondisjons- eller styrketrening. Videre fant vi at 4-ukers lungerehabilitering bedret pasientenes kondisjon og reduserte fatigue. Grad av fatigue før rehabilitering påvirket ikke evnen til å bedre kondisjon. Resultatene er av klinisk betydning ved at de 1) kan bidra til å trygge både pasienter og fysioterapeuter om at trening med høyere intensitet ikke forverrer fatigue mer enn tidligere anbefalt moderat intensitet. 2) Pasienter med høy grad av fatigue klarer fint å gjennomføre trening med høy intensitet og oppnå bedring av kondisjon.

Artikler

1. Grongstad A, Vøllestad N.K., Oldervoll L.M., Spruit M.A., Edvardsen A. The effects of High versus Moderate Intensity Exercise on Fatigue in Sarcoidosis. J Clin Med. 2019 Apr 5;8(4).

2. Grongstad A, Vøllestad N.K., Oldervoll L.M., Spruit M.A., Edvardsen A. The acute effects of Resistance Training on Fatigue in patients with Pulmonary Sarcoidosis. Chronic Respiratory Disease 2020;17:1-10.

3. Grongstad A, Spruit M.A., Vøllestad N.K., Oldervoll L.M., Edvardsen A. Pulmonary Rehabilitation in Patients with Pulmonary Sarcoidosis: impact on exercise capacity and fatigue. Respiration 2020;99(4):289-297.

Powered by Labrador CMS