Duellanter. Torgeir Micaelsen (Ap) og helseminister Bent Høie (H) debatterte prioriteringer i kommunehelsetjenesten i regi av NFF. Foto: Kai Hovden

Prioriteringsmålene er ikke nådd

Kommunene har ikke nådd prioriteringsmålene, men helseminister Bent Høie mener de er på god vei. Arbeiderpartiets Torgeir Micaelsen mener det kreves mer penger.

Publisert Sist oppdatert

Høydepunktet i NFFs debatt om prioritering i kommunehelsetjenesten under Arendalsuka var duellen mellom helseminister Bent Høie (H) og Torgeir Micaelsen (Ap).

- Regjeringen har tro på en god kvalitativ tjeneste i kommunene. Derfor har vi blant annet gått inn for krav om å ha ansatt fysioterapeut, sa Høie.

Micaelsen var på sin side langt mindre begeistret for at man skal liste opp hvilke yrkesgrupper kommunehelsetjenesten bestå av.

- Mange andre yrkesgrupper burde vært nevnt i denne sammenhengen. Arbeiderpartiet står for en mer generell innretning som gir kommunene større handlingsrom, sa han.

Forskjells-Norge

Debattleder Trude Teige utfordret politikerne på hvorvidt det stemmer at man er prisgitt kommunen man bor i når det gjelder nivå på helsetjenestene.

- Det er helt riktig at det er stor variasjon i primærhelsetjenesten, og denne variasjonen ser vi er tilfeldig. Regjeringen har fått på plass kvalitetsindikatorer som skal utjevne dette, og vi har gjort et omfattende arbeid med primærhelsetjenesten via primærhelsemeldingen, sa Høie.

Micaelsen lot seg ikke imponere nevneverdig, ettersom han mener den sittende regjeringen har ført en økonomisk politikk som ikke vil være mulig å gjenta.

- Den offensive bruken av oljepenger regjeringen har stått for vil ikke kunne gjentas i fremtiden. Derfor mener jeg det er uansvarlig når Høyre og Fremskrittspartiet i valgkampen lover at man skal satse på eldreomsorgen samtidig som man gir tidenes skattekutt til de rikeste.

Motsetninger til tross, Ap og H kan også møtes på enkelte områder når det gjelder å skape en mer rettferdig og lik kommunehelsetjeneste landet over.

- Vi ønsker en kvalitetsreform i eldreomsorgen med indikatorer på arbeidet som gjøres. Samtidig mener Arbeiderpartiet kommunene må ha handlingsrom til å kunne organisere seg ut fra forutsetningene sine – altså uten at det skal være krav til å ha ansatt en rekke yrkesgrupper, utdypet Micaelsen.

Kommunene henger etter

Helseministeren viste til at vi har lange og gode prioriteringstradisjoner i Norge.

- Dette er basert på kriteriene nytte, alvorlighetsgrad og ressursene som kreves. Disse kriteriene har Stortinget sluttet seg til. Men prioriteringskriteriene har ikke nådd ut i kommunene ennå. Derfor har vi satt ned et utvalg som skal se på hvordan dette kan gjennomføres, fortalte Høie.

Folkehelsearbeid er også viktig for ministeren, som er i gang med et nasjonalt program for å forankre dette i kommunene.

- Kommunene må få de verktøyene de trenger for å løse oppgavene, og det er vi i ferd med å gi dem, understreket Høie.

Mulighet til å kunne sammenlikne innsatsen som gjøres på tvers av kommunegrenser er viktig for Ap og Micaelsen.

- Her trenger vi retningslinjer som gjør det mulig å diskutere praksisen og sammenlikne denne med andre kommuner. Resultatet av dette må lokalpolitikerne ta tak i, og dette vil gjøre deres prioriteringsarbeid enklere, sa han.

Micaelsen er, i likhet med Høie, opptatt av forebyggende helseinnsats.

- Men skal det gjøres store nye ting i offentlig sektor vil det koste penger. Derfor er vi ærlige på at vi ønsker å øke skattene, understreket Micaelsen.

Skatt skulle ikke være tema for debatten, men ettersom Micaelsen fikk fremme sitt syn måtte også Høie slippe til.

- Vi må ha bedrifter som skaper trygge arbeidsplasser for å få inn mer skatt, repliserte han kort.

Mer penger?

Debattleder Teige ville vite om det blir mer penger til kommunene dersom Arbeiderpartiet vinner valget.

- Ja. Våre alternative statsbudsjetter har ligget langt over hva regjeringen har bevilget de seneste årene, svarte Micaelsen.

- Arbeiderpartiet styrte i gullårene innen norsk økonomi. Allikevel har kommuneøkonomien aldri vært bedre enn hva den var i 2016, sa Høie, som mener god ledelse vil være avgjørende for kvalitetsnivået innen kommunehelsetjenesten.

Powered by Labrador CMS