Steffen Torp og Catherine Lorentzen på rusletur ved sjøen.
Steffen Torp og Catherine Lorentzen på rusletur ved sjøen.

De maner til at fysioterapeuter må tale naturens sak

Helse skapes i samfunnet og ikke på en fysioterapibenk eller et legekontor. Derfor må fysioterapeuter blant annet kjempe for at vi alle har god tilgang til naturen, mener fysioterapeut og idrettsviter.

Publisert Sist oppdatert

Fysioterapeut og professor Steffen Torp har – sammen med idrettsviter og førsteamanuensis Catherine Lorentzen - skrevet en fagkronikk hvor de tar til orde for at fysioterapeuter må rope «varsku» når strandsonen trues.

Begge er ansatt ved Universitetet i Sørøst-Norge og er tilknyttet Forskningsgruppe for helsefremmende arbeid i nærmiljø, ved Institutt for helse, sosial og velferdsfag.

Catherine Lorentzen og Steffen Torp har skrevet fagkronikk om bevaring av strandsonen.
Catherine Lorentzen og Steffen Torp har skrevet fagkronikk om bevaring av strandsonen.

– Vi bør stå først i køen

Det er ikke bare strandsonen de to er opptatt av. De mener fysioterapeuter bør stå først i køen for å bevare, legge til rette og utvikle naturen generelt, slik at den blir enda lettere tilgjengelig for folk flest.

– Det var naturlig å vinkle på strandsonen fordi jeg bor midt i skjærgården og ser hvor presset den er. I strandsonedebatten er helseperspektivet så godt som ikke-eksisterende. Den retter seg kun mot rettigheter. Samtidig mener jeg at det er minst like viktig at vi – fysioterapeuter – sier ifra når det legges hindringer for bruk av naturen generelt, sier Torp.

Støtter seg på Folkehelseloven

Han ønsker først og fremst at fysioterapeuter generelt, og spesielt de som er ansatt i norske kommuner, blir opptatt av folkehelse. Torp viser blant annet til Folkehelseloven fra 2012. En lov som skal bidra til «En samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller.»

Loven fastsetter at folkehelse er et ansvar i alle sektorer – ikke bare innen helse – og at alle forvaltningsnivåer har et felles ansvar. Det betyr kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter.

Les mer her

Kanskje også fysioterapeuter?

– Ja, jeg mener det er naturlig at vi som profesjon gir beskjed om hva begrensninger eller for liten tilgang til natur kan føre til. At det rett og slett ikke er helsefremmende å begrense muligheter for gode naturopplevelser. Hvem er bedre til å ta den stemmen enn fysioterapeuter? Vi kan dette faget og har et samfunnsansvar for å fortelle verden om det, sier Torp.

Naturopplevelser viktig for mental helse

Han får god støtte av Lorentzen. Hun har gjennomført et prosjekt med innvandrerkvinner som blant annet viste at naturopplevelser i nærmiljøet var særlig viktig for deres mentale helse.

– Vi må derfor ikke begrense oss til å tenke at naturen er skogen, fjellet eller sjøen. Det kan like gjerne være nærområdet ditt i en bydel i Oslo. Også der må det være grønne lunger, lekeplasser og parker, sier Lorentzen.

Med andre ord: Naturen må være tilgjengelig rett utenfor vår egen stuedør. Og en liten park er bedre enn bare asfalt. En lekeplass er bedre enn bare gater.

– Vår erfaring er at mange pasienter vegrer seg for å gå ut. De kan være redde for å skade seg. Redde for å bli sykere. Redde for å gjøre noe feil, for eksempel etter en operasjon. I møte med pasientene har vi derfor et særdeles viktig ansvar i å motivere dem til aktivitet – og helst aktivitet de kan gjøre utenfor behandlings- eller treningsrommet, sier Torp.

– Velvære og lykkefølelse får du helt andre steder enn på behandlingsbenken, sier Steffen Torp.
– Velvære og lykkefølelse får du helt andre steder enn på behandlingsbenken, sier Steffen Torp.

God helse skapes ikke på behandlingsbenken

For god helse skapes ikke primært på en behandlingsbenk, mener han. Ei heller i et treningsrom. Velvære og lykkefølelse, det vil si den form for helse som er noe annet enn fravær av sykdom, får du helt andre steder, skal vi tro professoren. Den helsen får du gjerne ute.

Derfor er det nødvendig å vise rådmenn, kommunaldirektører og politikere at gode samfunnsmessige forhold er viktig for helse.

– Derfor ønsker jeg at fysioterapeuter skal bli mer politiske. Det betyr ikke nødvendigvis å engasjere seg i et politisk parti, men vi må løfte viktige helseperspektiver inn i politiske debatter. Det er vårt ansvar, sier Torp.

Han oppfordrer til at fysioterapeuter bruker mediene, henvender seg direkte til politikere og tar opp temaet direkte med ansvarlige ledere i kommunene. Rett og slett gi beskjed dersom «det er for dårlige tur- og rekreasjonsmuligheter i kommunen vår». I tillegg er det viktig å gi honnør til kommunen når den tar gode helsepolitiske valg, mener Torp.

Er det vanskelig å ta ordet?

Samtidig presiserer han at han vet det ikke er lett. At mange vegrer seg, fordi de er usikre på om de kan, har lov og om det skaper trøbbel for dem med tanke på egen karriere. Enten de har driftstilskudd fra kommunen eller er ansatt.

– Jeg mener vi som helsepersonell har en forpliktelse til å uttale oss når det går på helsa løs. Det virker som om det er lettere for fysioterapeuter å argumentere for en idrettshall eller treningsapparat enn for en tursti. Slik bør det ikke være, sier Torp.

Han mener også Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) har et ansvar for å løfte fagfeltet folkehelse og ser at forbundet med fordel kan bli enda tydeligere.

Forbundsleder Gerty Lund har ved flere anledninger løftet folkehelse inn i den offentlige debatten. Blant annet tok hun til orde for en egen folkehelseminister under valgkampen i fjor høst. Hun har også ved flere anledninger snakket varmt om blant annet fysisk aktivitet i skolene.

Powered by Labrador CMS