God gjennomsnitthelse, men frafallet i videregående skole bekymrer

Den norske gjennomsnittshelsen er god. Vi lever lenger og har flere leveår med god helse enn tidligere. Samtidig finnes fremdeles store sosiale forskjeller i helse.

Publisert

Dette fremkommer i Folkehelsepolitisk rapport 2015, som helsedirektør Bjørn Guldvog overrakte til Helse- og omsorgsdepartementet. Rapporten er en samlet oversikt over viktige påvirkningsfaktorer for befolkningens helse utenfor helsesektoren. Økonomiske forskjeller, fattigdom, utdanning, arbeidslivstilknytning, lokal tilrettelegging for aktivitet og pris og tilgjengelighet på sunne varer beskrives i rapporten som svært viktige faktorer i forebyggingsarbeidet.

De ikke-smittsomme sykdommene, som hjerte og karsykdommer, diabetes, kreft, kols og psykiske lidelser truer befolkningens helse og livskvalitet i vår tid, ifølge rapporten.

Frafall i videregående

Det overordnete bildet av folkehelsens påvirkningsfaktorer som tegnes i rapporten, er positivt. Norge er et godt land å bo i, inntektsforskjellene er relativt små, en stor andel av befolkningen er i arbeid, de fleste barn har tilgang på barnehage og elevene trives i skolen. Men vi har likevel utfordringer, kanskje særlig når det gjelder fordelingen av velferdsgoder. Det er betydelige sosiale forskjeller i arbeidsmiljøbelastninger, og frafallet fra videregående opplæring er høyt og stabilt.

Prestasjonene til elvene henger tett sammen med foreldrenes utdanningsbakgrunn, og andel elever som ikke fullfører videregående opplæring i løpet av fem år har ligget ganske stabilt på rundt 30 prosent siden 90-tallet.

-Det er svært bekymringsverdig at vi ikke lykkes i å redusere frafallet når vi vet at denne faktoren spiller så stor rolle for hvilken retning livet og helsen vil utvikle seg i på sikt, sier Bjørn Guldvog. 

Les mer på Helsedirektoratets nettsider

Powered by Labrador CMS