- Akademisk forlagsmodell ute av kontroll

Norges største universiteter og høyskoler brukte i fjor 210 millioner kroner på abonnement på vitenskapelige tidsskrifter.

Publisert Sist oppdatert

- Vi må gjøre noe med makten til forlagene, sier underdirektør Håvard Kolle Riis ved Universitetsbiblioteket i Oslo til Forskerforum.

Open access er digitalt materiale som er gjøres tilgjengelig for alle, uten krav om betaling. Begrepet brukes særlig om vitenskapelig publisering.
Noen bruker også begrepet open accsess når forfatteren må betale for å publisere, såkalt gold open access. Denne sistnevnte publiseringsformen har fått mye kritikk og er ofte knyttet til såkalte «rovtidsskrifter» med tvilsom kvalitetskontroll som opererer på rent kommersielt grunnlag, i motsetning til f.eks. åpne institusjonelle arkiver.

Kilde: Wikipedia

En kommentator i The Guardian har skrevet at «akademiske forlag får Rupert Murdoch til å se ut som en sosialist».  Det største forlaget, Elsevier, hadde i fjor et overskudd på drøye ni milliarder norske kroner. Elsvier er forlag for et stort antall fysioterapirelaterte tidsskrifter, blant annet Journal of Physiotherapy, Physiotherapy og Physical Therapy and Rehabilitation.

Ikke bærekraftig

Siden 2014 har prisen på abonnementer steget med 8,7 prosent i året. Det gjør at biblioteket ved UiO må si opp avtaler og at forskere og studenter får tilgang til færre tidsskrifter.

–  Med denne prisutviklingen, kommer vi til slutt til et punkt der det ikke er bærekraftig lenger, sier Riis, som mener at dagens forlagsmodell er ute av kontroll.

Jobber gratis

Forestill deg en avis som ikke betaler lønn til journalistene. De som leser artiklene og kommer med tilbakemeldinger og endringsforslag, jobber også gratis. Men avisen tar seg fett betalt for produktet sitt og sitter igjen med et kjempeoverskudd, skriver Forskerforum.

De siste årene har forskere i flere land reist seg mot forlagene, blant annet i Nederland og Tyskland. Kravene er mer åpenhet og lavere priser.

Nordisk samarbeid?

I Norge er det er organet Ceres under Kunnskapsdepartementet som forhandler frem de store fellesavtalene med tidsskriftene. Ifølge Riis, er Norge er for lite til å ta opp kampen alene. UiO har derfor invitert de nordiske universitetsrektorene til et symposium i november. Målet er å få på plass en felles nordisk åpen tilgang-strategi.

– En viktig del av samfunnsoppdraget vårt er å gjøre kunnskap tilgjengelig. Resultatene av offentlig finansiert forskning skal tilfalle alle. Det gjør det ikke nå, det går inn i tidsskrifter som ikke alle har tilgang til. Hovedgrunnen til at vi ikke får gjort noe med det, er markedsmakten til forlagene, sier Håvard Kolle Riis.

Powered by Labrador CMS