Bildet er av Unni Syre, spesialfysioterapeut ved terapiavdelingen Stavanger universitetssykehus og gruppeleder for fysioterapeuter på intensivavdelingen.Foto: Privat
Bildet er av Unni Syre, spesialfysioterapeut ved terapiavdelingen Stavanger universitetssykehus og gruppeleder for fysioterapeuter på intensivavdelingen.Foto: Privat

Lungefysioterapeuters belastninger skal kartlegges i egen studie

Forskere vil finne ut hvilke belastninger hjerte- og lungefysioterapeuter – og annet helsepersonell – har hatt under koronakrisen.

Publisert Sist oppdatert

Ved hjelp av blant annet en aktivitetssensor som deltakerne kan velge å gå med døgnet rundt i én uke, samt spørsmål som besvares digitalt, vil forskerne finne ut hvilke arbeidsbelastninger helsepersonell har ved behandling av covid-19-pasienter.

- Vi har sendt tekstmelding med invitasjon til å delta i studien til aktuelle fysioterapeuter og også annet helsepersonell. Jeg vil tro hjerte- og lungefysioterapeutene har hatt helt egne utfordringer blant annet i forhold til klamt smittevernutstyr og det at de må oppholde seg i kohorten med covid-19-pasienter over lang tid, sier prosjektleder Grete Dyb (bildet).

Disse står bak studien

Hun er forskningsleder ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Det er de – sammen med Oslo universitetssykehus – som står bak studien. Akershus universitetssykehus, St. Olavs hospital og Universitetssykehuset i Nord-Norge deltar også i studien.

Dette skal kartlegges

Forskerne skal primært kartlegge hvilke arbeidsbelastninger, kritiske hendelser, helseplager og stressreaksjoner sykehusansatte opplever når de behandler covid-19-pasienter. 

De ønsker å se dette over tid, og ønsker derfor at enkelte av deltakerne skal gå med en aktivitetssensor hele døgnet i én uke. Sensoren beregner hvor mye tid som brukes på å sove, ligge, sitte, stå, gå, løpe og sykle. Den registrerer ikke hvor man er eller hvem man er sammen med.

- Det er viktig å påpeke at dette ikke er en sensor hvor vi overvåker all gjøren og laden til fysioterapeuten. Vi registrerer kun aktivitet og hvile gjennom døgnet. Det er helt trygt å ha den på seg, og ivaretar alle sikkerhetskrav, sier Dyb. 

Selve sensoren er på størrelse med en litt stor tyggegummi og festes med plaster på den ene låret.

Ber lungefysioterapeutene delta

Hun håper så mange fysioterapeuter som mulig sier ja til å delta i studien. En studie som har kommet i gang i rekordfart, og som starter så fort de har nok deltakere på plass.

- Det er ingen tvil om at helsepersonell er særdeles viktig i krisesituasjoner. Det så vi blant annet etter 22. juli-tragedien. Under koronakrisen har presset på helsepersonell vært enormt. Det er viktig å kartlegge belastningen de utsettes for, slik at vi i etterkant kan bidra til bedre beredskap for pandemier og lignende kriser i fremtiden. Kunnskap om hvordan helsepersonell opplever covid-19, gir oss unik innsikt vi kan bygge videre på, sier Dyb.

Ønsker du å delta? Klikke på lenken her for å melde deg på samt lese mer om studien.

Faggruppen er positiv

Frederikke Tonnaer Liseth, leder i faggruppen hjerte- og lungefysioterapi, mener det er viktig at belastninger hjerte- og lungefysioterapeuter – og annet helsepersonell har blitt utsatt for under koronakrisen, undersøkes nærmere.

- Arbeidshverdagen er blitt snudd på hodet, både for de som har jobbet med covid-19 pasientene og de som følger opp andre pasientgrupper. Det setter sine spor, sier Tonnaer Liseth.

Hun forteller blant annet at det har kommet tilbakemeldinger om at de ansatte står i krevende situasjoner. De forholder seg til en helt ny diagnose og har naturlig mange ubesvarte spørsmål. I tillegg er det usikkerhet omkring smittevern i ulike situasjoner.

- Samtidig tror jeg det er viktig å ta med seg at det har vært gjort en enorm jobb med å samle kunnskap. Den jobben har understreket at problemstillingene vi møter hos covid-19 pasientene er de samme som hos mange andre pasienter vi er godt vant med å følge opp. Med andre ord har vi mye å bidra med, og det er givende for dem som står midt oppi det hele, sier Tonnaer Liseth.

Powered by Labrador CMS