Fra venstre: Camilla Sahlin Pettersen, Birte Lie Haug, Ørjan Østervold og Åse Starheimseter.

Fire før NFFs landsmøte: Dette er våre forventninger

– På landsmøtet skal vi endelig vedta noen endringer som kan få stor innvirkning på NFFs organisasjon og maktbalanse.

Publisert Sist oppdatert

Onsdag og torsdag denne uken er det klart for landsmøte i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF). En av sakene som skal behandles, er endring av organisasjonen.

Forbundsstyret går inn for å kutte antall styremedlemmer fra tolv til åtte. Hvis forslaget går igjennom, blir antallet regionledere i forbundsstyret redusert fra fem til én. Forbundsstyret for øvrig vil bestå av forbundsleder, én faggruppeleder, leder av fag- og utdanningspolitisk utvalg, leder av næringspolitisk råd, leder av tariffpolitisk utvalg og to ordinære styremedlemmer. Forslaget innebærer også at hele forbundsstyret skal velges av landsmøtet. I dag velges regionlederne av medlemmene i regionen, mens faggruppelederrepresentanten velges blant faggruppelederne. Organisasjonsspørsmålet splitter landsmøtedelegatene, som Tidsskriftet Fysioterapeuten tidligere har skrevet.

Vi har spurt et knippe delegater og observatører hvilke forventninger de har til landsmøtet 2021.

– Håper landsmøtet ikke vil vedta endringer bare for å endre

Camilla Sahlin Pettersen, fysioterapeut ved Asker & Bærum klinikken:

Camilla Sahlin Pettersen.

– Dette landsmøtet har jeg store forventninger til. NFF har nå lagt ned et stort stykke arbeid knyttet til evaluering av regionmodellen. Mye bra har kommet frem under alle disse rundene, og på landsmøtet 2021 skal vi nå endelig vedta noen endringer som kan få stor innvirkning på NFFs organisasjon og maktbalanse. Jeg håper landsmøtet vil bidra til gode diskusjoner med høy takhøyde, slik at vi med best mulig grunnlag kan stemme frem de forslagene til endringer som vil gagne NFF på best mulig måte i fremtiden. Jeg håper at landsmøtet ikke vil vedta endringer bare for å endre, men endringer som er med på å gjøre NFF til en enda mer sterk, stolt og synlig organisasjon.

– Kjekt å få muligheten til å påvirke

Åse Starheimseter.

Åse Starheimseter, fysioterapeut i Aurland kommune og vararepresentant for landsmøtedelegatene i Region Vest:

– Mine forventninger til landsmøtet er at det blir gode og engasjerende diskusjoner omkring viktige veivalg for NFF fremover. Jeg gleder meg til to innholdsrike dager, og jeg synes det er spennende og kjekt å få muligheten til å påvirke og få bedre innsikt i strukturene innad i organisasjonen og hvordan de henger sammen.

– Handler ikke så mye om å ha rett eller galt

Ørjan Østervold, fysioterapeut og selvstendig næringsdrivende ved Vågsbygd Fysikalske Klinikk i Kristiansand:

Ørjan Østervold.

– Landsmøtet blir to dager hvor politikk og handlingsplan for den kommende perioden blir satt. Det er en annerledes arbeidshverdag sammenlignet med det å jobbe som selvstendig næringsdrivende. Det er interessant å kunne debattere, og det handler ikke så mye om å ha rett eller galt, men å dele sitt synspunkt. Er argumentasjonen bra, blir det mange ganger tatt videre og stemt på i selve landsmøtet. Jeg håper på mange konstruktive og givende debatter, og at dette medfører et bra samhold i NFF. Målet er å bli sterk, stolt og synlig. Det synes jeg er et godt slagord, og hvis den enkelte fysioterapeut også opplever denne tilhørigheten, tror jeg landsmøtet gjør en god jobb.

– Gjerne høy temperatur

Birte Lie Haug, fysioterapeut i Sola kommune, tillitsvalgt og landsmøtedelegat for Region Vest:

Birte Lie Haug.

– Jeg forventer å møte mange dyktige og engasjerte landsmøtedeltakere. Jeg håper på en ryddig debatt, gjerne med høy temperatur. Jeg regner med det blir mange gode argumenter og en del å tenke på. Det skal bli interessant å høre debatten når forbundsstyrets sammensetning skal diskuteres. Den er jeg ekstra spent på. Og så håper jeg at saken til Region Vest om elektronisk valg av landsmøtedelegater blir vedtatt. På landsmøtet får man virkelig oppleve det store engasjementet mange har for det flotte forbundet vårt. Det er utrolig stas å få være med på, og jeg håper mange vil stille til valg som landsmøtedelegater for neste periode. Jeg gleder meg.

Les også:

Forbundslederen i NFF: «Jeg ønsker meg stort engasjement også i år, men jeg håper vi kan få gode diskusjoner uten å stupe ned i detaljer»

Regionledere: Forbundsstyrets sammensetning er et veivalg for alle medlemmer

Powered by Labrador CMS