Før hovedlandsmøtet 2022

Fra landsmøtet i 2021.

Mer enn 50 NFF-medlemmer er på valg - se hvem som er politikere nå

Medlemmer av i alt ni ulike styrer, råd, utvalg og komiteer er under valgkomiteens lupe før hovedlandsmøtet i 2022. Her får du oversikt over hvem som bekler hvilke roller i dag.

Publisert Sist oppdatert

Kort om valget

  • Hovedlandsmøtet 2022 arrangeres i november
  • Mer enn 50 fysioterapeuter skal velges i ulike råd, utvalg, komiteer og styrer
  • 25. mars er frist for å melde inn kandidater til sentral valgkomité
  • I oktober legger valgkomiteen frem sin innstilling

– Det er en omfattende jobb som står foran oss. Det er mange dyktige tillitsvalgte som bekler de ulike rollene i dag. Noen ønsker å fortsette, andre ikke. Nå kartlegger vi hvem som vil bli og hvem som går, sier leder av sentral valgkomité, Tor Frithjof Wigers Larsen.

Forbundsleder Gerty Lund har allerede gitt valgkomiteen beskjed om at hun vil fortsette. Også regionleder Sissel Hovland i region Sør-Øst ønsker «å stille seg til disposisjon».

– Vi er glade når sittende kandidater ønsker gjenvalg. I tillegg ønsker vi innspill til nye kandidater. Det gjør at hovedlandsmøtet får bedre grunnlag for å treffe riktige valg, sier Wigers Larsen.

Han vil per nå ikke røpe hvem han innstiller til de ulike posisjonene.

– Først skal vi få innspill og tilbakemeldinger fra ulike kandidater. Fristen for å komme med forslag er 26. mars. Først i midten av oktober vil vi ha klar vår innstilling, sier Wigers Larsen.

Her er oversikt over hvem som sitter i de ulike styrene, komiteene, rådene og utvalgene som er på valg:

Forbundsstyret

Kathrine Rømmen (til venstre), Gro Opseth, Per Olav Moberg Peersen og Gerty Lund under landsmøtet 2021. De sitter alle i dagens forbundsstyre.

Styret har i dag 12 medlemmer og skal slankes til åtte. Dette er dagens styre:

Gerty Lund, leder
Hans Leo Dagsvik, regionleder Region Nord
Aslaug Kleiveland, regionleder Region Vest
Ann-Elin Myklebust, regionleder Region Midt
Karianne Bruun Haugen, regionleder Region Osloområdet
Sissel Hovland, regionleder Region Sør-Øst
Per Olav Moberg Peersen, leder av næringspolitisk råd
Børge Henriksen, leder av tariffpolitisk råd
Gro Opseth, leder av fag- og utdanningspolitisk råd
Kenneth Martinsen, faggruppelederforum
Anders Aasheim, styremedlem
Kathrine Rømme, styremedlem

Næringspolitisk råd

Per Olav Moberg Peersen, leder
Lars Håvard Høgvoll, nestleder

Øvrige medlemmer:
Morten Hagenes
Lene Cammermeyer Ziener
Espen Linaker
Vegard Ølstørn
Arnhild Skjølberg

Tariffpolitisk råd

Børge Henriksen (leder)

Øvrige medlemmer (oppnevnt av forbundsstyret)

Elisabeth Harstad
Liv Johanne Nicolaisen
Anita Bhatnagar
Line Bakkejord

Fag- og utdanningspolitisk råd

Gro Opseth (leder)

Øvrige medlemmer (oppnevnt av forbundsstyret)

Siri Moe Vegar Hjermundrud
Kari Anne Indredavik Evensen
Cathrine de Groot

Kontrollutvalget

Britt Strømme (leder)

Siv Rye Neraker
Audun Bjerke
Terje Røsrud
Gro Cecilie Meisingseth Montarou
Britt Tove Klevmo (vara)

Råd for fysioterapietikk

Stig Morten Fløisand (leder)
Marit Brustugun
Sartz Robert Grønbech
Tobba Therkildsen Sudmann
Nina Øye
Tone Mette Wenger (vara)

Lovutvalg

Birgit Gran (leder)
Heidi Tjugum
Markus Ryeng Fosseli
Marianne Tollefsen
Gro Marit Hellesø
Joanna Hauken (vara)

Ankeutvalg for spesialistgodkjenning

Ragnhild Bech (leder)
Mari Tyrdal Julia Hetebrij
Vibeke Løckra (vara)

Fondsstyret

Eilin Ekeland, leder
Inger Lise Aamot Aksetøy
Marianne Aars
Irma Blaker
Helga Kaale (vara)
Kine Tveten (vara)

Sentral valgkomité

Tor Frithjof Wigers Larsen (leder)
Lisette Engh
Linda Moen
Heia Marianne Tomter
Steffen O. Engdal
Pauline Kjelsvik Holøyen (varamedlem)

Ønsker du å gi dine innspill til valgkomiteen? Da kan du sende en e-post til Leder.valgkomiteen@fysio.no.

Powered by Labrador CMS