Kurslederne Kari Bø (til venstre) og Ingeborg H. Brækken (til høyre) omkranser kursdeltaker Hanne Brattetveit.
Kurslederne Kari Bø (til venstre) og Ingeborg H. Brækken (til høyre) omkranser kursdeltaker Hanne Brattetveit.

Kvinnehelse i vinden: - Opplever svikt i fødsels- og barselomsorgen

Faggruppen for kvinnehelse i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) opplever stor interesse for sine kurs. Nylig arrangerte de 5-dagerskurset "Bekkenbunn 1", et kurs som i år har doblet antallet deltakere. En av grunnene til denne økte interessen kan ifølge Ingeborg H. Brækken være en felles opplevelse av at samfunnet svikter en stor gruppe mennesker.

Publisert Sist oppdatert

Doblingen har ført til at arrangøren skal arrangere kurset hvert år - mot tidligere annethvert år. Ingeborg H. Brækken er leder for Faggruppen for kvinnehelse i NFF. Vi har spurt henne om hva som har skjedd - hvorfor denne økningen i interesse nå?

- Samlet og sterk stemme

- Kvinnehelse er i vinden, både i media og i helse-Norge, mener Brækken. Flere kvinner opplever en svikt i fødsels- og barselomsorgen og vi har hatt en stor debatt i media om hva som er kvinnehelse. Vi har veldig god evidens på at fysioterapi er veldig effektivt og kan forebygge og behandle mange plager hos mor. Allikevel kuttes det i helsetjenesten. Dette gjelder ikke bare fysioterapi, men også jordmortjenesten - med mer. Barselopprøret er synlige i media og krever nå å bli hørt. Dessverre ble stortingsforslaget om en gratis time til mor hos en kvinnehelsefysioterapeut stemt ned i Stortinget. Dette er ikke bra, og mange er opprørte.

Dobling i antallet kursdeltakere
Dobling i antallet kursdeltakere

Brækken mener at kvinnene taler med en mer samstemt og sterkere stemme. De føler seg nå så neglisjert at de samles til «opprør».

- Vi følger med i tiden

- Har dere gjort noen konkrete grep som kan forklare denne økningen i interesse?

- Faggruppen forsøker å følge med i tiden og har laget og utviklet flere kursrekker, både for dysfunksjon i bekkenbunn, bekkenledd og generell fysioterapi under svangerskap og etter fødsel, forklarer hun.

Og fortsetter:

- Det å ha en faggruppe med et engasjert, arbeidsvillig og svært kunnskapsrikt styre drar faggruppa fremover. Jeg må virkelig rose de andre styremedlemmene! Hele styret har stått på hodet og i spagaten for å utvikle kursrekkene. Sekretariatet i NFF har hjulpet oss mye og uten midlene fra Fysiofondet hadde vi aldri fått til dette. Dette er midler som virkelig har kommet mange fysioterapeuter til gode.

- Kvinnehelse engasjerer!

- Ser du som faggruppeleder en endring i mediebildet på generell basis når det kommer til artikler om kvinnehelse?

- Det er betydelig mer "medieblest" om kvinnehelse. "Kjendisklinikken" fikk virkelig i gang en diskusjon om hva som er kvinnehelse. Det var godt å se hvordan kvinnehelse engasjerte et helt folk, og det ga nok totalt sett et løft for faget. Vi trenger å sette lys på hva som er evidensbasert behandling, slik som styrketrening av bekkenbunnen, og hva som har svært lite evidens, slik som den «elektriske stolen».

- Kan dette eventuelt være med på å forklare den økte interessen også hos fysioterapeuter?

- Ja i stor grad. Både flere kurs som holder et høyt nivå, og en et stort engasjement i befolkningen bidrar.

- Hvorfor utgjør fysioterapeuter en viktig forskjell for pasienter med bekkenbunnsproblematikk?

- Vi kan virkelig undersøke funksjonen til bekkenbunnsmusklene. Er det en dysfunksjon i muskulaturen, så har vi kunnskap og virkemidler til å gjøre noe med dette. Det er nå internasjonal konsensus om at styrketrening av bekkenbunnstrening skal være førstelinjebehandling for urininkontinens og underlivsprolaps (fremfall). Opptil 70-80 % blir bra og derfor blir behovet for kirurgi redusert. Det er dessuten spesielt viktig med forebygging i svangerskapet, avslutter Ingeborg H. Brækken.

- Forbilder

Hanne Brattetveit fra Forusklinikken var en av kursets 66 deltakere. Hun mener forskning og kunnskap om kvinnehelse har vært nedprioritert lenge.

- Kari Bø og Ingeborg H. Brækken er to fantastiske forbilder som drar forskningen og kunnskapen om dette temaet videre. Under kurset "bekkenbunn 1: urinkontinens og underlivsprolaps" ble jeg overveldet av deres engasjement og forskning.

Og fortsetter:

- Mange har funnet seg i å leve med plager, eller skjule dem. Nå er de nesten 70 deltagerne på kurset klare for å spre budskapet og hjelpe pasientene våre med deres problemer.

Les også:

Forsker og kvinnehelse-fysioterapeut om fødselsskader: – Vi burde vært der mye tidligere
Powered by Labrador CMS