Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatternes mening.

Den omtalte bekkenbunns-stolen

Lege og medisinsk uansvarlig?

- Kvinner må selv få velge om de vil betale tusenvis av kroner for å sitte på denne stolen, men de fortjener å vite at det ikke finnes dokumentasjon for at det bedrer urinlekkasje, skriver Britt Stuge og Kari Bø.

Britt Stuge

Skrevet av Britt Stuge, fysioterapeut, PhD, Oslo Universitetssykehus, spesialist i kvinnehelse MNFF og Kari Bø, fysioterapeut, PhD, Professor Norges idrettshøgskole, Institutt for idrettsmedisinske fag og prosjektleder Akershus universitetssykehus, Kvinneklinikken.

I forrige uke trakk de tre kvinnelige medeierne av den mye debatterte skjønnhetsklinikken Nomi seg, etter betydelig negativ omtale i media. Lege og medisinsk ansvarlig Karim Sayed derimot fortsetter og tar fullt eierskap over klinikken.

Ingen effektstudier

Klinikken markedsfører blant annet en stol man kan sitte på for å bli bra av ufrivillig urinlekkasje og i i VG 16.9. uttaler lege og medisinsk ansvarlig at "det finnes rikelig med dokumentasjon, blant annet mange publiserte studier". Vi fikk forelagt disse studiene og slakter disse i VG 18.9. Studiene er på ingen måte holdbare for å vise effekt av denne stolen på urinlekkasje. Ingen av studiene hadde kontrollgrupper eller undersøkere som ikke visste om deltakerne hadde fått behandling eller ikke. Legen innrømmer i VG 18.9 at studiene er mangelfulle, men hevder like fullt; "for oss hadde det vært helt uaktuelt å tilby noe vi ikke føler oss sikker på faktisk fungerer". Det er betenkelig at legen er sikker på at stolen fungerer da det absolutt ikke finnes god dokumentasjon på det. Vi forventer at en medisinsk ansvarlig lege evner å kritisk vurdere vitenskapelig dokumentasjon og forholder seg til den.

Kari Bø

Feilaktig påstand

Vi forventer også at kvinner som lider av et helseproblem tilbys behandling med dokumentert effekt, der hvor det faktisk finnes. I en av studiene legen viser til hevdes det at det ikke finnes dokumentasjon for effekt av bekkenbunnstrening, noe som er fullstendig feil. Det er kritikkverdig at en lege med økonomiske interesser i et produkt går ut med villedende og feilaktig informasjon.

Riktig trening virker!

Hvis legen ønsker å hjelpe kvinner med urinlekkasje bør han tilby bekkenbunnstrening som har høyeste evidensgrunnlag for effekt og som det er internasjonal konsensus om. En rekke systematiske oversikter over randomiserte kontrollerte studier viser at de som trener bekkenbunnsmusklene har åtte ganger større sannsynlighet for å bli bra enn de som ikke trener. Gravide som trener bekkenbunnsmusklene har 62% mindre sannsynlighet for å oppleve urinlekkasje senere i svangerskapet og etter fødsel. Styrketrening av bekkenbunnsmusklene er også effektivt i behandling av underlivsprolaps.

Det er imidlertid viktig at denne treningen gjøres riktig, og det kan man få hjelp til av en fysioterapeut, gjerne spesialist i kvinnehelse. Norsk Fysioterapeutforbund har en egen faggruppe for kvinnehelse, bestående av mange fysioterapeuter med doktorgrad - og flere professorer. Faggruppen for kvinnehelse tilstreber å formidle en kunnskapsbasert og dokumentert praksis til beste for kvinnene.

Sann formidling er ansvarlig formidling

Kvinner må selv få velge om de vil betale tusenvis av kroner for å sitte på denne stolen, men de fortjener å vite at det ikke finnes dokumentasjon for at det bedrer urinlekkasje. Kvinnene bør også få vite at styrketrening av bekkenbunnen virker - og det er gratis å trene! Legen tjener ikke penger på å henvise til kunnskapsbasert praksis. Det er like fullt legens ansvar å opplyse om hva vi faktisk har kunnskap om og hva vi ikke har kunnskap om.

Powered by Labrador CMS