Før hovedlandsmøtet 2022

Valgkomiteens leder Tor Frithjof Wigers Larsen.

Omfattende jobb for valgkomiteen – nå vil de ha din hjelp

Den sentrale valgkomiteen i Norsk Fysioterapeutforbund står ovenfor en omfattende oppgave i 2022. Mer enn 50 personer skal velges til ulike verv. Nå vil de ha dine innspill.

Publisert Sist oppdatert

Dette er medlemmene i sentral valgkomité

Leder Tor Frithjof Wigers Larsen

Lisette Engh

Linda Moen Heia

Marianne Tomter

Steffen O. Engdal

Pauline Kjelsvik Holøyen

Kontakt komiteen ved å klikke her

– Ja, vi har en viktig og interessant jobb foran oss når vi skal innstille mer enn 50 kandidater til ulike sentrale verv. I tillegg skal den sentrale valgkomiteen bistå de regionale valgkomiteene i arbeidet med å innstille regionstyrer og regionlederne, der hvert styre består av fem-syv personer. På toppen av det hele er forbundsleder på valg, sier leder av sentral valgkomité, Tor Frithjof Wigers Larsen.

Forbundsstyret er der det gjøres størst endringer. På landsmøtet i 2021 ble det vedtatt å slanke forbundsstyret fra 12 til åtte medlemmer. Styret skal nå bekles av forbundsleder, én regionleder, én faggruppeleder, leder av fag- og utdanningspolitiske råd, leder av næringspolitisk råd, leder av tariffpolitisk råd og to ordinære styremedlemmer.

Kort om valget

 • Hovedlandsmøtet 2022 arrangeres i november
 • Mer enn 50 fysioterapeuter skal velges i ulike råd, utvalg, komiteer og styrer
 • 25. mars er frist for å melde inn kandidater til sentral valgkomité
 • I oktober legger valgkomiteen frem sin innstilling

Forbundsleder Gerty Lund har gitt valgkomiteen beskjed om at hun stiller til gjenvalg.

Les også: Mer enn 50 NFF-medlemmer er på valg

Sissel Hovland, som er den eneste regionlederen som kan ta gjenvalg, bekrefter overfor Fysioterapeuten at også hun har gitt valgkomiteen beskjed.

– Jeg stiller meg til disposisjon for region Sør- Øst og stiller til valg for perioden 2023-2025, sier hun.

Dette er prosessen

Wigers Larsen opplyser at valgkomiteen har sendt evalueringsskjema til alle som i dag bekler sentrale verv, og samtidig spurt om de tar gjenvalg.

Valgene i regionene vil skje elektronisk i september, mens det sentrale valget vil finne sted på hovedlandsmøtet i november. Innstillingen fra valgkomiteen vil foreligge i løpet av oktober, mens fristen for å melde inn kandidater er 26. mars.

Det er i alt ti råd, utvalg, komiteer og styrer som skal besettes sentralt.

Dette er de ti

 • Forbundsstyret
 • Næringspolitisk råd
 • Tariffpolitisk råd
 • Fag- og utdanningspolitisk råd
 • Kontrollutvalg
 • Råd for fysioterapietikk
 • Lovutvalg
 • Ankeutvalg for spesialistgodkjenning
 • Fondsstyret
 • Valgkomite

– Selv om vi i sentral valgkomité har et stort kontaktnett og kjenner mange, har vi et stort behov for at grasrota spiller inn kandidater, sier Wigers Larsen.

Informasjon om hvilke oppgaver det enkelte råd, utvalg, komité og styre har, er beskrevet i organisasjonens lover.

– Kompetansen og kunnskapen som trengs i de ulike vervene, er svært ulik, men felles for dem alle er at vi ønsker kandidater som brenner for fysioterapifaget og har en god organisasjonskompetanse og forståelse. Jeg oppfordrer derfor alle til å melde inn kandidater, sier Wigers Larsen.

Powered by Labrador CMS