Universitetslektor Kathrine Rømmen.

Universitetslektor bekymret for studentene

Flere studenter sier de er utrygge på egen kompetanse, at de er bekymret for økonomien samt deprimerte som følge av korona. Universitetslektor Kathrine Rømmen ved NTNU følger nøye med.

Publisert

I en kronikk i Fysioterapeuten fortalte student Kristoffer Østborg om livet med hjemmeundervisning og hjemmeeksamen. Der forteller han blant annet om at flere studenter opplever demotivasjon og en følelse av å lære mindre.

Rømmen, som jobber som universitetslektor ved fysioterapiutdanningen ved NTNU i Trondheim, opplever at flere av studentene forteller at de er usikre på egen kompetanse spesielt før de skal i praksis eller turnus.

- Siden mye av undervisningen har foregått digitalt, er det vanskelig å være trygg på egne ferdigheter. Vi gjennomfører også ferdighetstimer mer i bolker nå enn før, noe som gjør at studentene ikke får opplevelsen av å jobbe jevnt og trutt med kliniske ferdigheter. har også komprimert ferdighetsundervisningen vår – altså kliniske øvingstimer. Det gjør sitt til at mange er utrygge på hva de kan og ikke kan, sier Rømmen.

Usikre på om digitalt er godt nok

Hun mener flere er utrygge, blant annet fordi de er usikre på om digital undervisning har ført til at de får nok kunnskap, samt at dette er studenter med høye ambisjoner som kommer med bagasjen full av gode resultater fra videregående.

- Det at du stiller høye krav til deg selv, kan bli din verste fiende fordi du sjelden vil føle deg god nok, sier Rømmen.

Hun opplever at bekymringene kommer til overflaten, spesielt før studentene skal ut i praksis. Heldigvis erfarer mange kontaktlærere, praksisveiledere og studenter selv at bekymringene ofte er ubegrunnet.

- Mange melder tilbake at de opplever at de kan mer enn de trodde, når de kommer tilbake fra praksis. Derfor har det vært positivt for flere av dem som har hatt praksis. De opplever mestring, tilhørighet og at de føler seg til nytte, sier Rømmen.

Sitter alene på hybelen

Hun erfarer også at flere av studentene føler seg isolert. Flere av dem sitter alene på en hybel og har et marginalt sosialt liv samtidig som det meste av undervisningen skjer digitalt. De uformelle samtalene forsvant. I tillegg fokuserte media og helsemyndigheter tidligere i høst på hva studenter ikke må gjøre.

- Trykket ble stort. Mange opplevde både angst og en ansvarsbyrde for ikke å forårsake smitte og karantene. Samtidig er de i en alder hvor det sosiale er særdeles viktig. Det er nå de knytter nye vennskap. Når sosial omgang er forbundet med restriksjoner og påbud, blir også det en tilleggsbyrde, sier Rømmen.

Planlegger 2021

Fysioterapiutanningen ved NTNU i Trondheim planlegger i disse dager hvilke tiltak de skal sette i verk i 2021 både for bedre å fange opp studenter som sliter, samt hvordan de skal gjennomføre undervisning og eksamen.

- I utgangspunktet har ledelsen gitt beskjed om at vi i størst mulig grad skal gjennomføre undervisning og eksamen digitalt. Derfor er det vårt utgangspunkt. Vi vurderer samtidig enda tettere oppfølging av studentene enkeltvis og som gruppe enn per i dag. Blant annet legges det opp til hyppigere møter mellom tillitsvalgte, lærere og studieleder for å sikre best mulig informasjonsflyt, sier Rømmen.

Powered by Labrador CMS