I 2018 var det daværende forbundsleder Fred Hatlebrekke som åpnet Fysioterapikongressen. Nå blir det ny kongress i 2022. (Foto: Kai Hovden)

Planlegger ny Fysioterapikongress i mars 2022

I mars 2022 håper NFF å samle over 1000 fysioterapeuter til ny Fysioterapikongress.

Kongressen vil bli arrangert på Thon Hotell Oslo Airport på Gardermoen fra torsdag 17. mars til og med lørdag 19. mars 2022. 

-NFFs forbundsstyre er tydelig på at de ønsker en ny kongress over samme lest som de foregående kongressene. Disse har gjort det godt på evalueringene. Viktigheten av å samle så mange fysioterapeuter for å dele ny kunnskap, reflektere, diskutere faglige spørsmål og ha fokus på fagets utvikling er uvurderlig. Det er viktig at NFF med jevne mellomrom tar ansvar for dette, selv om det er veldig ressurskrevende, sier forbundsleder Gerty Lund i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF).

Hun understreker at faget trenger en møteplass der fysioterapeuter kan få vist fram fagutviklingen, skape fellesskap og bidra til å sette retning på fagets utvikling.

Flyttes mot helg

Både Fysiofondet og NFF bevilger midler til arbeidet med kongressen. Nytt for 2022 er at kongressen starter på en torsdag, men så går inn i helgen og avsluttes først lørdag. Årsaken er evalueringene fra 2018, hvor selvstendig næringsdrivende sa at de ønsket færre dager med fravær fra arbeid.

- Erfaringene fra Danmark, som har brukt deler av en helg til kongress, viste dessuten at dette økte antallet deltakere, sier forbundslederen.

Diskuterer tema

Til de to forrige kongressene, i 2015 og 2018, kom det rundt 1000 deltakere. Også i 2018 varte kongressen i tre dager, og temaet var «Fremtidens fysioterapi - er du klar?». NFFs organisasjonsledd skal i løpet av våren diskutere om kongressen skal ha et overordnet tema og i så fall hva det skal være. NFFs politiske satsingsområder er folkehelse, habilitering og rehabilitering, og arbeid og helse. Gerty Lund mener at det dermed er naturlig at en eller flere satsingsområder skal sette sitt preg på konferansen.

-Det faglige programmet må formes i et tett samarbeid med faggruppene og en vitenskapelig komite.Samarbeidet med faggruppene er veldig viktig for å sikre at det som er viktig for alle fagområdene akkurat nå, avspeiles i programmet på kongressen, sier hun.

Stort omfang

Programmet besto i 2018 av sju plenumsforelesninger, 22 parallellsesjoner, åtte sesjoner med frie foredrag med 62 presentasjoner av forsknings- og fagutviklingsprosjekter, 8 sesjoner med 92 posterpresentasjoner, og en rekke workshops.

- Det legges opp til tilsvarende omfang i 2022, men dette er for tidlig å konkretisere allerede nå, sier Lund.

Powered by Labrador CMS