Sykepleiere ved Ahus kan se tilbake på en begivenhetsrik uke. Det endte godt for de berørte.

Ahus: Kunne ikke lenger kalle seg spesialsykepleiere. Så snudde ledelsen

Rundt 300 sykepleiere ved Akershus universitetssykehus (Ahus) fikk sist uke brev fra HR ved sykehuset om at de ikke lenger kunne kalle seg spesialsykepleier. Så skjedde det noe. 

Publisert Sist oppdatert

Saken er oppdatert tirsdag kveld. 

En arbeidsgruppe satt ned av ledelsen ved Ahus hadde ifølge sykepleien.no laget en oversikt over hvilke spesialsykepleiere som fremdeles skulle få kalle seg spesialsykepleier, og hvilke spesialsykepleiere som ble fratatt denne muligheten.

I brevet til spesialsykepleierne skriver HR-avdelingen ved Ahus blant annet dette:

«I lønnspolitikken er det besluttet at Helsedirektoratets bruk av spesialsykepleier titler skal følges. Det gjør at den generelle spesialsykepleier-tittelen utgår og det er kun de godkjente titlene som skal benyttes. Der det er krav i stillingen til videreutdanning tilsvarende 60 studiepoeng eller mer, skal en lønnsplasseres i lønnsgruppe 5 for spesialsykepleiere/jordmødre, men benytte stillingstittel som sykepleier.»

Kilde: sykepleien.no.

Sykepleien.no fikk innsyn i skrivet som HR-avdelingen ved Ahus sendte ut.

Grunnet endret lønnspolitikk

I brevet forklares det at stillingstittel må endres på grunn av sykehusets lønnspolitikk, fortalte NSFs foretakstillitsvalgt ved Ahus, Berit Langset til sykepleien.no forrige uke.

– Kort fortalt har Ahus bestemt at mange av våre medlemmer degraderes fra tittel som spesialsykepleier til sykepleier. De går eksempelvis fra å være kardiologisk sykepleier, geriatrisk sykepleier eller spesialutdannet sykepleier, til sykepleier, sa Langset. 

Prosessen ble ifølge Langset gjennomført av arbeidsgiver uten deltakelse fra tillitsvalgte.

Hele saken kan leses på sykepleien.no.

Hva med spesialfysioterapeuter?

Fysioterapeuten var i kontakt med kommunikasjonsavdelingen ved Ahus, med spørsmål om endringen også skulle gjelde for spesialfysioterapeuter. 

Dette svarte Ahus i en epost til Fysioterapeuten: 

Prosessen som beskrives i Sykepleien gjelder ikke  fysioterapeutene/ spesialfysioterapeutene.

Snudde

– Søndag kveld fikk jeg innkalling til et møte med Ahus i dag, 27. februar, sier NSFs foretakstillitsvalgt ved Ahus, Berit Langset til Sykepleien.no tirsdag.

Like etter møtet forteller Langset til nettstedet at ledelsen nå snur i saken.

– Vi har utarbeidet en felles uttalelse fra NSF og Ahus om hva vi er blitt enige om, forteller hun. 

Langset har sendt ut følgende tekstmelding til sine medlemmer, og HR-direktøren har sendt ut samme melding til sine kolleger:

Etter dialog mellom Ahus og NSF har det i dag blitt enighet om å se på bruk og justering av stillingstitler. Det blir i det videre en dialog om endringene mellom NSF og Ahus, og gjennom dialog med den enkelte medarbeider som er berørt. Målet er å tilpasse stillingstitler til etter- og videreutdanning, derfor vil listen med stillingstitler bli justert utover det som er omtalt i media. Eksempelvis vil en sykepleier som har utdanning i kardiologi, kunne få stilingstittel som kardiologisk sykepleier.

Listen skal tilpasses sykepleiernes faktiske kompetanse. 

Les hele saken på sykepleien.no

Powered by Labrador CMS