Barn og skrittellere kan være en dårlig kombinasjon

I en britisk studie ble skolebarn utrustet med aktivitetsarmbånd (Fitbit). Noen av resultatene er nedslående lesning. 

Publisert Sist oppdatert

Hundre elever i alderen 13-14 år skulle bruke aktivitetsarmbånd i åtte uker, og ett av målene med studien var at dette skulle motivere elevene til å nå 10.000 skritt per dag. Åtti-en elever fylte ut spørreskjema før og etter studien, og 41 elever ble i tillegg intervjuet.

Motivasjon og overvåking

I de tilfellene barna ikke lyktes i å nå 10.000 skritt, oppga flere at de følte seg både overvektige, usunne og demotiverte. Siden armbåndet var synkronisert med en app, slik at alle kunne følge med på både eget aktivitetsnivå og andres aktivitetsnivå, oppga flere at de følte seg overvåket.

Noen av elevene fortalte at de i enkelte tilfeller forsøkte å manipulere skrittelleren for å få opp antallet skritt per dag.

Utbredt i Storbritannia

Et av hovedfunnene i studien var at motivasjonen i starten av studiefasen var høy, men den falt raskt blant dem som ikke klarte å oppnå 10.000 skritt per dag.

Aktivitetsarmbånd er relativt utbredt på britiske skoler, og forskerne stiller derfor spørsmål om denne typen aktivitetsregistrering er riktig tiltak på riktig målgruppe.

Kilde:

Goodyear VA, Kerner C, Quennerstedt M. Young people’s use of wearable healthy lifestyle technologies; surveillance, self-surveillance and resistance. Sport, education and society 2017; epub.   

Powered by Labrador CMS