Fagartikkel

Aktivitetsråd fra fysioterapeuter er sentralt for covid-19-pasienter, mener The Chartered Society of Physiotherapy.

Opptrening etter covid-19: Så aktiv som mulig

The Chartered Society of Physiotherapy (CSP) i Storbritannia har sett nærmere på hvilke råd vi som fysioterapeuter bør gi til pasienter som har behov for helsehjelp etter covid-19.

Publisert Sist oppdatert

Rådene fra Storbritannia er aktivitetsbaserte, da de største utfordringene disse pasientene møter på, er redusert hjerte- og lungekapasitet og redusert muskelstyrke. De fleste pasientene vil ifølge CSP klare seg fint med aktivitetsråd fra fysioterapeut, mens noen vil trenge systematisk rehabilitering eller veiledet aktivitet av fysioterapeut.

«Så aktiv som mulig»

Det å være «så aktiv som mulig», er et råd CSP setter høyt. Aktivitet sammen med mye og god hvile er et prinsipp som skal følges en god stund i rehabiliteringsfasen. Men hva er egentlig «så aktiv som mulig»?

Ifølge CSP handler det om å prioritere hva som er viktig for pasienten: Hvilke aktiviteter mener hver enkelt pasient er de viktigste? Prioriter, sett mål og start treningen. Eksempelvis, kan det å kle på seg og koke en kopp med kaffe om morgenen være mer enn nok for noen, mens andre ønsker å kunne gå til jobben igjen.

CSP understreker viktigheten av at «ofte og lite» ser ut til å være mer hensiktsmessig enn lange økter i starten. Aktivitet-hvile-aktivitet-hvile er bedre enn aktivitet-aktivitet-hvile-hvile. Aktivitetssekvensene forlenges etter hvert som den fysiske (og mentale) tilstanden bedres.

Her understreker CSP også viktigheten av å få inn daglige rutiner på et tidlig tidspunkt i rehabiliteringsfasen.   

Dersom fremgangen uteblir, er det essensielt at pasienten har en helseperson tilgjengelig – aller helst en fysioterapeut, som kan assistere med kartlegging og gode kunnskapsbaserte råd.

Dårlig lungefunksjon og hoste

Noe av det covid-pasienter sliter mest med etter denne sykdommen, er ifølge CSP vedvarende dårlig lungefunksjon og kraftig hoste. For de som opplever dette, er det ekstra viktig å starte gjenopptreningen på et lavt nivå, for så å bruke ekstra god tid på å bygge kroppen opp til normalfunksjon.

All aktivitet er bedre enn ingen aktivitet, og CSP understreker derfor viktigheten av det å finne aktiviteter som hver enkelt synes er morsomme. Lystbetont aktivitet er som kjent aktivitet man gjerne fortsetter med, også etter friskmelding.

Oppsummert

Data og studier til nå indikerer at covid-19 opptrer svært ulikt fra person til person. De fleste korona-positive ser ikke ut til å utvikle symptomer, men dette avhenger først og fremst av alder og helsetilstand. Mange utvikler noe som ligner på en mer eller mindre vanlig forkjølelse, mens noen utvikler noe som ligner på kraftig lungesykdom. Noen trenger akutt helsehjelp underveis i selve sykdomsforløpet, mens langt flere har behov for fysioterapiveiledet aktivitet i en opptreningsfase.

Les mer her 

Powered by Labrador CMS