Forbundsleder Gerty Lund krevde 60 millioner ekstra fra helsepolitikerne, da hun deltok i høringen i Helse- og omsorgskomiteen.

Lund i høring på Stortinget: Krevde 60 millioner

Forbundsleder Gerty Lund ba politikerne bevilge 60 millioner kroner ekstra til fysioterapeuter i helsestasjoner og skolehelsetjenesten, da hun deltok i høringen i forbindelse med statsbudsjettet i dag.

Publisert Sist oppdatert

Det var Helse- og omsorgskomiteen som i dag, mandag 26. oktober, hadde invitert en rekke organisasjoner til digital høring.

Lund fikk, sammen med flere andre forbundsledere, tre minutter til rådighet for å si hva hun mener bør prioriteres i statsbudsjettet for 2021.

Hun var tydelig på at hun ikke er fornøyd med forslaget fra regjeringen, slik det foreligger nå. Hun ba blant annet om penger til fysioterapeuter som jobber med forebygging og rehabilitering.

Trenger penger til forebygging

- I forslag til statsbudsjett er det foreslått at jordmødrene skal få 60 millioner kroner ekstra. Tilsvarende sum bør øremerkes til fysioterapeuter i helsestasjon og skolehelsetjenesten. Det mangler i dag cirka 500 fysioterapeut-årsverk i denne tjenesten, sa Lund.

Hun benyttet anledningen til å be politikerne prioritere forebyggende tiltak langt tøffere.

- Vi ser blant annet at de som sliter med fedme, hjerte- og karsykdommer og andre livsstilsykdommer er de som rammes hardest av covid-19. Dette er sykdommer som i stor grad kan forebygges gjennom målrettede tiltak, men da må det være penger i kommunene til å satse, sa Lund.

Hun nevnte blant annet frisklivssentraler, som Lund mener bør være et tilbud i alle norske kommuner.

Trenger penger til rehabilitering

I tillegg benyttet hun muligheten til å fortelle om utfordringene for 250.000 rehabiliteringspasienter som ble utestengt fra behandling som følge av nedstengningen i mars.

- Tallene innen rehabilitering er dystre og har blitt ekstra ille i 2020 på grunn av koronapandemien. En rekke pasienter mistet rehabiliteringstilbudet sitt, og flere av dem sliter med dårligere funksjon nå enn før pandemien. Det er behov for økte bevilgninger for å ta igjen etterslepet, sa Lund.

Hun mener det bør nedsettes et offentlig utvalg som skal utrede og komme med forslag til hvordan vi kan få likeverdige og gode rehabiliteringstjenester i hele landet. Det fordi hun erfarer at det er manglende kunnskap om habilierings- og rehabiliteringsbehovene og tilbudene.

Lund mener at mange har gått flere steg tilbake og viser til pasienter som har blitt langt dårligere og kanskje aldri får tilbake den samme funksjonen som før klinikkene ble stengt.

Hun viste blant annet til innslaget i NRK Rogaland mandag 19. oktober, hvor en pasient fortalte om sine problemer da fysioterapiklinikken ble stengt.

Powered by Labrador CMS