Ammestopp fjerner ikke bekkensmerter

Å stoppe amming fjerner ikke bekkenleddsmerter etter fødsel. Snarere tvert imot, viser ny studie. 

Publisert

Det at bekkenplager kan komme av amming, er dermed en myte.

-Råd som å stoppe amming for å redusere bekkensmerter må ikke gis, sier Elisabeth K. Bjelland, manuellterapeut og postdoktor ved Avdeling for helsetjenesteforskning ved Akershus Universitetssykehus og Divisjon for psykisk helse ved Folkehelseinstituttet til Dagens Medisin.  

Mor- og barn-undersøkelsen

Studien er en del av en større satsing for å studere svangerskapsrelaterte bekkenleddsmerter, og er utført i samarbeid med prosjektleder og professor Malin Eberhard-Gran ved Folkehelseinstituttet og Akershus universitetssykehus, samt forskere ved Oslo universitetssykehus.  

Dataene i studien er hentet fra den Norske mor og barn-undersøkelsen. På grunnlag av informasjon fra over 10 000 kvinner som rapporterte om bekkenleddsmerter som vedvarte etter fødsel, fant Bjelland og kolleger ingen sammenheng mellom ammestopp og reduksjon av bekkenleddsmerter. 

Lønner seg å amme

– Vi finner ingen evidens for at det lønner seg å slutte å amme. Derimot tyder dataene på at kvinner som ammer mindre enn tre måneder har om lag 30 prosent økt sjanse for å rapportere om bekkenleddsmerter 18 måneder etter fødsel, sammenlignet med kvinner som ammer ett år eller mer. Dette funnet er justert for faktorer som kroppsmasseindeks, røyking, utdanning, samt angst og depresjonssymptomer. 

Hun forklarer at den positive effekten av å amme er relativt liten i denne sammenhengen, men at jo lengre kvinnene ammet, desto mindre bekkenleddsmerter rapporterte de om. 

Les mer på Dagens Medisin.

Powered by Labrador CMS