Anbefaler 14 timer aktivitet per uke

14 timer med aktivitet ukentlig gir høy grad av velvære for ungdom, viser ny studie publisert i BMJ.

Publisert Sist oppdatert

Forskere undersøkte over 1200 sveitsiske ungdommer på mellom 16 og 20 år. De kartla hvor ofte de drev med idrett i uka og plasserte dem i en velværeskala gitt av Verdens Helseorganisasjon. Skalaen tar utgangspunkt i mental og fysisk velvære og går fra 0 til 25. Alt under 13 indikerer dårlig velvære.

Gruppene ble delt i tre: de som trente minst (0 – 3,5 timer), de som trente gjennomsnittlig (3,6 – 10,5 timer) og de som trente mest (10,6 – 17,5 timer).

Sammenlignet med de som trente gjennomsnittlig, hadde både de som trente minst og de som trente mest doblet risiko for å skåre lavere enn 13 på velværeskalaen.

Den gruppen som skåret høyest på skalaen, var de som trente rundt 14 timer i uka. Forskerne bak undersøkelsen konkluderer derfor med at trening har flere fordeler, men dersom man over- eller underdriver aktiviteten, mister man disse fordelene.

Les mer om studien her

Powered by Labrador CMS